فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: Basic 12

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: دانش آموزان امروز از کتاب picture dictionary، درس 12 را یاد گرفتند و دعای پیش از غذا خوانده شد. کلمات lettuce, tomato, carrot, cucumber تدریس شد.
تکلیف: کلمات جدید تمرین شوند.

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: دانش اموزان امروز فیلم جدید را دیدند و همچنین تا صفحه 28 pencil control تکمیل شد.
تکلیف: کلمات شب یلدا تمرین شود.

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: دانش اموزان امروز کتابpencil control را تا صفحه 24حل نمودند و همچنین شعر جدید را تمرین کردیم و کلمات مربوط به جشن یلدا مرور شد.
تکلیف: کلمات مربوط به یلدا مرور شود پاورپوینت مربوطه در کانال ایتا بارگزاری میشود

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: حبیبی، المیرا
فعالیت: امروز بخش living thing (موجودات زنده ) مرور شد جملات مربوط به این بخش در کلاس تمرین شد.
تکلیف: دانش آموزان نازنینم در منزل جملات زیر را حفظ کنند: A cat is a living thing A cat can move A cat can grow An elephant is a living thing An elephant can move An elephant can grow A plant is a living thing A plant can grow

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: دانش اموزان امروز دروس گذشته میوه ها را همراه با کلمات و جمله جدید nuts اجیل,pomegranate انار,Hafez is a book یادگرفتند.
تکلیف: کلمات جدید مرور و تکرار شود. برای روز شنبه یک میز با مخلفات شب یلدا نقاشی و تزیین نمایند. مخلفات آن میتواند انار وهندوانه و اجیل و حافظ باشد.

زبان انگلیسی

مدرس: شعاعی، الهه
فعالیت: دانش آموزان امروز دروس گذشته را مرور نمودند و کلمات جدید در مورد شب یلدا pomegranate انار-watermelon هندوانه- و رنگ میوه ها و طعم آنها را یاد گرفتند.
تکلیف: کلمات جدید تمرین شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: