متولد 1361 در تهران، تألیف کتب کنکوری و تدریس در مدارس و آموزشگاه‌های برتر تهران و شهرستان‌ها از ویژگی‌های این استاد گران‌قدر می‌باشد.

سخن دبیر سخن دبیر

به خدا که وصل شوی، آرامشی وجودت را فرا می‌گیرد، که نه به راحتی می‌رنجی، و نه به آسانی می‌رنجانی. آرامش، سهم دل‌هایی ست که نگاهشان به سمت خداست.

مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1381
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: