متولد تهران، جدیت، نظم و استفاده از روش‌های متنوع تدریس از ویژگی‌های این دبیر توانمند می‌باشد.

سخن دبیر سخن دبیر

هر کس در هر کجای جهان خوبی کند، نبض زمین بهتر می‌زند، خون در رگ‌های خشک بیشتر می‌دود و چیزی به زندگی اضافه می‌شود.

ماه تولد
ماه تولد
شهریور
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
دکترا فلسفه
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1390

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: