نمونه سوال ماهانه‌ی همگام 1 هشتم متوسطه - فارسی

نوع: تشریحی
نمره‌ی کل: 10.00
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: