فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: نرگس

فارسی دهم

مدرس: وحدانی نژاد، مرضیه
تکلیف: حل کارگاه متن پژوهی درس 8

زبان انگلیسی دهم

مدرس: چهلتن، یاسمن
فعالیت: تدریس گرامر درس دوم نصفه
تکلیف: تست 77 تا 97 از کتاب کار علوی درس دوم صفحه 64 به بعد زده شودتکلیف اجباری و الزامیست

علوم و فنون ادبی دهم

مدرس: وحدانی نژاد، مرضیه
تکلیف: حل تمرینات درس 6 (مبحث سجع)

ریاضی دهم انسانی

مدرس: عابدی، سمانه

جامعه‌شناسی دهم

مدرس: کریمی، شیما
فعالیت: 1) پرسش و پاسخ کلاسی. 2) تدریس درس ششم.
تکلیف: 1) مطالعه درس ششم. 2) حل تست های درس ششم از کتاب کار کلاسی.
چرا برنامه ریزی؟

چرا برنامه ریزی؟

رده: پرورشی
توضیح: 10 دلیل برای اهمیت برنامه ریزی 1- برنامه ها به شما در تعریف دامنه و محدوده پروژه کمک می کنند (نه تنها شما، بلکه برای مشتریانتان نیز اهمیت دارد!). 2- برنامه مهم است زیرا نقش اصلی عوامل خارجی مانند پیمانکاران و کارگران را برای هر مرحله از پروژه تعریف می کند. 3- یک برنامه به شما کمک می کند تا هر گونه چالش حساب شده ای را پیش بینی کنید. البته با شگفتی ها و چالش های جدیدی رو به رو خواهید شد، منتها برنامه ریزی برای هرگونه مشکل به شما کمک می کند تا با یک برنامه عملیاتی بتوانید برای رفع آن اقدام کنید. 4- برنامه ها کمک می‌کنند که به طور دقیق یک پروژه را ارائه و تخمین بزنید. 5- برنامه ها برای مدیریت پروژه به شما کمک می‌کنند. 6- برنامه ها در تعیین اهداف، موضوعات و مدت زمان انجام کار به شما کمک می کنند. 7- برنامه ها کمک می کنند تا بتوانید زمان بندی و بودجه را مدیریت کنید. 8- برنامه ها به شما در سنجش موفقیت پروژه کمک می کنند. 9- برنامه ها با مشخص کردن کارهایی که انجام شده و کارهایی که باقی مانده اند، به شما کمک می کنند تا پروژه را به پایان برسانید. 10- برنامه ها به شما در تعریف پروژه بعدی کمک می کنند.

بسیج شجره طیبه

رده: پرورشی
توضیح: به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و قطع دست استکبار جهانی و منافع آنها در ایران، توطئه‌ها و فتنه‌های شیاطین علیه ایران روز به روز گسترش یافت. در چنین شرایطی امام خمینی در پنجم آذر 1358، فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند و فرمودند: مملکتی که 20 میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون ارتش داشته باشد./ هنوز یک سال از صدور فرمان امام نگذشته بود که رژیم بعث عراق با هدف براندازی نظام نوپای اسلامی و با حمایت استکبار جهانی، علیه ایران دست به حمله همه جانبه زد. در چنین شرایطی بود که جوانان سلحشور، به اشاره امام به صورت خودجوش و تحت تشکل‌های بسیجی به جبهه‌ها شتافتند و در طول هشت سال دفاع مقدس، با تقدیم خون خود، نهال نوپای انقلاب اسلامی را آبیاری کردند و حماسه‌ها و رشادت‌های بی‌سابقه‌ای آفریدند. اینگونه بود که بسیج در تاریخ انقلاب اسلامی نه به عنوان یک نهاد نظامی صرف، بلکه به عنوان یک مکتب فرهنگی و ارزشی و کلمه طیبه‌ای که در بین همه اقشار ملت ایران ریشه دوانیده است، مطرح می‌شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: