فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: المپیاد زیست

المپیاد زیست‌شناسی

مدرس: فتاحی، پیام
تکلیف: ظرفیت های مهم ریوی بیماری های محدود کننده و مسدود کننده ریه

المپیاد زیست‌شناسی

مدرس: فتاحی، پیام
تکلیف: تحقیق در مورد نحوه محاسبه فضای مرده ظرفیت های مهم ریوی بیماری های محدود کننده و مسدود کننده ریه

المپیاد زیست‌شناسی

مدرس: فتاحی، پیام
فعالیت: انجام تحلیل آزمون شبیه ساز المپیاد (جمعه 30 مهرماه 1400) حداکثر تا جمعه 7 آبان ماه و ارسال عکس آن در پرتال علوی
توضیح: عزیزان تمامی سوالات آزمون را با پاسخنامه بررسی کرده و در سوالاتی که نتوانسته حل کنید، دلیل عدم حل آنها را نوشته و یاد بگیرید؛ همچنین در سوالاتی که غلط زده‌اید، اشکال خود را نوشته و مرتفع کنید. حتی با بررسی پاسخنامه سوالاتی که درست حل کرده‌اید، پاسخ خود را بررسی کرده و نکات اضافه‌تر یاد بگیرید. بچه ها تحلیل آزمون، مهم تر از خود آزمون است! و با تحلیل آزمون می توانید نکات جدید یادگرفته و ایرادات خود را مرتفع سازید.

المپیاد زیست‌شناسی

مدرس: فتاحی، پیام
تکلیف: تکلیف تا یکشنبه دوشنبه : یک صفحه تحقیق در مورد انرژی آزاد ترمودینامیک ثابت تعادل و تفکیک حل با راه حل برای سوالات 22_25 برای نماینده فرستاده بشه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: