فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40162

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : حل سوالات بعد از متن درس 3 / ترجمه حوار درس 3 / بررسی افعال مزید / حل تمرین 1 و 2 درس 3 /
تکلیف: چهارشنبه ها تکلیف داده می شود

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : ترجمه متن درس 3 / بررسی نکات افعال داخل متن و صیغه و نوع ثلاثی / بررسی لغات درس 3 /
تکلیف: تکلیف حفظ کردنی : حفظ 8 باب درس 3 و 4 / حفظ لغات درس 4 تکلیف نوشتاری : حل تمارین 2 و 6 درس 3 / ترجمه متن درس 4 / حل سوالات بعد از متن درس 4 / ترجمه حوار درس 4 /

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: قضیه تالس تدریس شده و مثال های مربوطه حل شد
تکلیف: صفحه 33 کتاب درسی

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: مجتهد، ایمان
فعالیت: - رفع اشکال تست ها - آموزش مانومتر
تکلیف: تکلیف شما برای جلسه بعد به شرح زیر است : - حل مثال های 42 و 43 از جزوه. - تمرین شماره 6 از جزوه به طور کامل.

مهارت زندگی

مدرس: قدرتی شهیدی، مهدی
فعالیت: موارد زیر تدریس شد: ارتباط چیست؟ ارتباط موثر چیست؟ بررسی موقعیت هایی که نیاز به برقراری ارتباط داریم. چرا برقراری ارتباط با دیگران الزامی است؟
تکلیف: در چه موقعیت هایی برای برقرای ارتباط با دیگران با مشکل مواجه می شوید؟ در همین قسمت پاسخ های خود را یادداشت نمایید. سوالی هم داشتید بفرمایید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: