پیش‌دبستان و دبستان دخترانه نامجو پاکدشت

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم محمدیان
هم‌رسانی
مدرسه پیش‌دبستان و دبستان دخترانه نامجو پاکدشت

تصویر

حیاط پیش‌دبستان و دبستان دخترانه نامجو پاکدشت
حیاط
حیاط پیش‌دبستان و دبستان دخترانه نامجو پاکدشت
حیاط
کلاس پیش‌دبستان و دبستان دخترانه نامجو پاکدشت
کلاس
کلاس پیش‌دبستان و دبستان دخترانه نامجو پاکدشت
کلاس
کلاس پیش‌دبستان و دبستان دخترانه نامجو پاکدشت
کلاس
سالن ورودی پیش‌دبستان و دبستان دخترانه نامجو پاکدشت
سالن ورودی
سالن ورودی پیش‌دبستان و دبستان دخترانه نامجو پاکدشت
سالن ورودی
ورزشی پیش‌دبستان و دبستان دخترانه نامجو پاکدشت
ورزشی
سالن ورودی پیش‌دبستان و دبستان دخترانه نامجو پاکدشت
سالن ورودی

تماس

پیش‌شماره: 021
تلفن: 36015776
استان: تهران
شهر: پاکدشت
نشانی: خیابان شهید مطهری، بعد از میدان شعبه، انتهای کوچه، درمانگاه مرجان، سمت راست، بن بست دوم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: