پیش‌دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (یک) علوی بندرعباس

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: پسرانه
مدیریت: آقای هاشمی‌پور
هم‌رسانی
مدرسه پیش‌دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (یک) علوی بندرعباس

تصویر

نما پیش‌دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (یک) علوی بندرعباس
نما
نما پیش‌دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (یک) علوی بندرعباس
نما
سالن ورودی پیش‌دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (یک) علوی بندرعباس
سالن ورودی
کلاس پیش‌دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (یک) علوی بندرعباس
کلاس
کلاس پیش‌دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (یک) علوی بندرعباس
کلاس
آزمایشگاه پیش‌دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (یک) علوی بندرعباس
آزمایشگاه
سالن همایش پیش‌دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (یک) علوی بندرعباس
سالن همایش
نما پیش‌دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (یک) علوی بندرعباس
نما
سالن ورودی پیش‌دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (یک) علوی بندرعباس
سالن ورودی
کلاس پیش‌دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (یک) علوی بندرعباس
کلاس
دفتر مدیریت پیش‌دبستان و دبستان پسرانه پیشگامان (یک) علوی بندرعباس
دفتر مدیریت

تماس

پیش‌شماره: 076
تلفن: 33751246
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
نشانی: کوی خلیج فارس، خیابان نیستان، کوچه جنب زمین ورزشی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: