فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40162

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: حفظ لغات درس 6 / ترجمه متن درس 6 / حل سوالات بعد از متن
تکلیف: حل تمارین 3 و 4 درس 6 / حل انوار القرآن درس 6

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تمرین صفحه 72 و 73 تا انتها حل شد

شیمی دهم

مدرس: افشارپور، رامین
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: