فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40162

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: تحلیل آزمون جمعه 23 مهر 00 / سوالات 16 تا 20 / تدریس نکاتی همچون : ترکیب اضافی-وصفی ، ترجمه 132 ، ترجمه الزامی ضمیر متصل ( خود و خویش ) ، یادآوری فعل ماضی و مضارع و امر ، معنای لکنَ ( اما و ولی ) ،
تکلیف: چهارشنبه ها تکلیف داده می شود.

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: بررسی تکالیف ننوشته ها / حل تمرین اول درس1 / تدریس فعل نهی و مضارع منفی و مستقبل و ماضی استمراری
تکلیف: تست زنی وتحلیل تشریحی آزمون پایانی درس 1 ص 24 و 25 از کتاب همراه علوی / نکته : 1.به پاسخنامه در حین تست زنی و تحلیل کار نداشته باشید 2.بعد از تست زنی حتما تحلیل تشریحی هر تست را بنویسید یعنی باید بنویسید که علت رد گزینه هاتون چی بوده که به جواب رسیدید... دقت کنید صرفاً اعلام گزینه جواب ،فایده ای ندارد و عدم ارائه براتون ثبت خواهد شد ممنونم

فیزیک دهم ریاضی

مدرس: مجتهد، ایمان
فعالیت: رفع اشکال کل فصل 1
تکلیف: حل 20 تست آمادگی ازمون جمعه در 45 دقیقه به صورت آزمونی

دین و زندگی دهم

مدرس: پاشا، محمد
فعالیت: تدریس درس اول
تکلیف: پاسخ تستهای ضمیمه با تحلیل ارائه شود.

مهارت زندگی

مدرس: قدرتی شهیدی، مهدی
فعالیت: موارد زیر تدریس شد: هیجان های اصلی تاثیر هیجان ها در مسیر زندگی پخش ویدئو در رابطه با هیجان خشم بررسی تجربه های دانش آموزان در رابطه با هیجان ها
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: