آرش اخوان

آرش اخوان

متولد 1365در تهران پیگیری مرتب تکالیف سرعت مناسب در اجرای طرح درس و جدیت در پیشبرد مبحث تخصصی از ویزگی های مثبت این استاد میباشد شرکت در دوره ی تخصصی شیمی پیش دانشگاهی در رزومه این استاد توانمند جایگاه خاصی دارد

سخن دبیر سخن دبیر

راه حل صحیح موفقیت این است که اشتیاق شما به پیروزی بیشتر از ترس شما از شکست باشد.

ماه تولد
ماه تولد
اسفند
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1386
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: