گیتا سلجوقی

گیتا سلجوقی

سخن دبیر سخن دبیر

صبر و تلاش و داشتن هدف مهم‌ترین ارکان رسیدن به آرزوهاست برای رسیدن به موفقیت باید بخواهیم و تلاش کنیم. (خواستن، توانستن است.)

ماه تولد
ماه تولد
مرداد
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد شیمی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1379

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: