نوذر نوذری نژاد

نوذر نوذری نژاد

متولد 1349در آبادان ارتباط خوب با دانش آموز جدیت در تدریس و سرعت مناسب در آموزش از ویژگی های مثیت این دبیر کوشا میباشد

سخن دبیر سخن دبیر

دانش‌آموزان نیاز به فرمول‌نویسی و واکنش‌نویسی زیاد دارند. بخاطر داشته باشید در آزمون به سوالاتی پاسخ دهید که اطمینان دارید صحیح است.

ماه تولد
ماه تولد
اسفند
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد محیط زیست
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1379

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: