دبستان دخترانه طلیعه دانش قائمشهر

مقطع: دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم میرزاپور
هم‌رسانی
مدرسه دبستان دخترانه طلیعه دانش قائمشهر

تصویر

نما دبستان دخترانه طلیعه دانش قائمشهر
نما
حیاط دبستان دخترانه طلیعه دانش قائمشهر
حیاط
حیاط دبستان دخترانه طلیعه دانش قائمشهر
حیاط
کلاس دبستان دخترانه طلیعه دانش قائمشهر
کلاس
دفتر مدیریت دبستان دخترانه طلیعه دانش قائمشهر
دفتر مدیریت
کلاس دبستان دخترانه طلیعه دانش قائمشهر
کلاس
آزمایشگاه دبستان دخترانه طلیعه دانش قائمشهر
آزمایشگاه
آزمایشگاه دبستان دخترانه طلیعه دانش قائمشهر
آزمایشگاه
سالن همایش دبستان دخترانه طلیعه دانش قائمشهر
سالن همایش

تماس

پیش‌شماره: 011
تلفن: 42262110
استان: مازندران
شهر: قائم‌شهر
نشانی: میدان امام، پشت ترمینال، اخلاص هفتم، المهدی پانزدهم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: