پیش‌دبستان و دبستان دخترانه حکمت کیاکلا

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم نیک‌جو
هم‌رسانی
مدرسه پیش‌دبستان و دبستان دخترانه حکمت کیاکلا

تصویر

حیاط پیش‌دبستان و دبستان دخترانه حکمت کیاکلا
حیاط
حیاط پیش‌دبستان و دبستان دخترانه حکمت کیاکلا
حیاط
حیاط پیش‌دبستان و دبستان دخترانه حکمت کیاکلا
حیاط

تماس

پیش‌شماره: 011
تلفن: 42351190
استان: مازندران
شهر: کیاکلا
نشانی: چهارراه فرمانداری، خیابان مخابرات، کوچه شهید محمد کشوری
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: