پیش‌دبستان و دبستان دخترانه ایرانمهر ساری

مقطع: پیش‌دبستان دبستان دوره‌ی اول دبستان دوره‌ی دوم
جنسیت: دخترانه
مدیریت: آقای جمالی
هم‌رسانی
مدرسه پیش‌دبستان و دبستان دخترانه ایرانمهر ساری

تصویر

کلاس پیش‌دبستان و دبستان دخترانه ایرانمهر ساری
کلاس
حیاط پیش‌دبستان و دبستان دخترانه ایرانمهر ساری
حیاط
نما پیش‌دبستان و دبستان دخترانه ایرانمهر ساری
نما
کلاس پیش‌دبستان و دبستان دخترانه ایرانمهر ساری
کلاس
حیاط پیش‌دبستان و دبستان دخترانه ایرانمهر ساری
حیاط
کلاس پیش‌دبستان و دبستان دخترانه ایرانمهر ساری
کلاس
حیاط پیش‌دبستان و دبستان دخترانه ایرانمهر ساری
حیاط
حیاط پیش‌دبستان و دبستان دخترانه ایرانمهر ساری
حیاط

تماس

پیش‌شماره: 011
تلفن: 33392581
استان: مازندران
شهر: ساری
نشانی: خیابان وصال، سر وصال هفتم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: