فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: سنجابک
فعالیت: بیدپای فارسی و ریاضی مهر ماه جهت مطالعه دانش آموزان عزیز با هدف درک مطالب مفاهیم روانخوانی و فارسی "طرح پرلز" در فایل های ریاضی و فارسی پرتال ارسال گردید. با تشکر واحد آموزش

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: کتاب درسی صفحه 22 تدریس شد و ادامه مرور فصل 1 حل شد.
تکلیف: نداریم.

علوم پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: کتاب کار فصل دوم کامل حل شد.
تکلیف: برای جلسه آینده فصل دوم پرسیده میشود.

فارسی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: بیدپای فارسی و ریاضی مهر ماه جهت مطالعه دانش آموزان عزیز با هدف درک مطالب مفاهیم روانخوانی و فارسی "طرح پرلز" در فایل های ریاضی و فارسی پرتال ارسال گردید. با تشکر واحد آموزش

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: ادامه تدریس درس 2 انجام شد و تدریس درس دوم کامل شد.
تکلیف: کتاب کار درس دوم حل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: ساعد، الهه
فعالیت: 1. تماشای ویدیوی ترانه ی Warm-up و پرسش مکالمات روزانه 2. مرور درس 1 و انجام فعالیت مرتبط با درس
تکلیف: 1. فعالیت های صفحه 21 کتاب دانش آموز (Pupil's book) را انجام دهید. 2. فعالیت های صفحه ی 17 کتاب کار (Activity book) را انجام دهید.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: تدریس به چالش کشیدن افکار منفی
تکلیف: انجام و ارسال صفحه 15
فعالیت: پیشرفت های کوچک روزانه کلیدی برای نتایج بلند مدت حیرت آور هستند. با آروزی تلاش روزافزون واحد آموزش

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: تمرین های مرور فصل اول حل شد و رفع اشکال انجام شد.
تکلیف: ارزشیابی فصل اول ریاضی حل شود. ارزشیابی فصل اول علوم از انتهای کتاب کار حل شود.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: ساعد، الهه
فعالیت: 1. تماشای ویدئوی ترانه ی weather و پرسش مکالمات روزانه 2. مرور مبحث seeds و germination 3. تماشای ویدئوی مبحث Plants needs 4. تدریس مبحث Plants needs
تکلیف: از روی نام قسمت های مختلف گیاه پنج مرتبه بنویسید و سپس آنها را نام ببرید و فایل صوتی را ارسال کنید.

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: کتاب کار بخش الگوها کامل حل شد و رفع اشکال انجام شد.
تکلیف: ارزشیابی فصل اول از آخر کتاب کار حل شود و تا روز 4 شنبه مهلت ارسال میباشد. مرور فصل یک کتاب ریاضی حل شود و مهلت ارسال امروز میباشد.

فارسی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: تدریس درس فضل خدا انجام شد.
تکلیف: از روی شعر خوانده شود و تمرین روخوانی انجام شود. از روی پی دی اف ارسال شده که شامل کلمات هم معنی و هم خانواده و متضاد درس اول میباشد انتهای دفتر انشا بنویسید.

نگارش پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: متن های نوشته شده در کتاب کار درس اول توسط دانش آموزان خوانده شد.
تکلیف: نداریم.

املا پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: ادامه تدریس درس فضل خدا انجام شد.
تکلیف: نداریم.

زبان انگلیسی

مدرس: ساعد، الهه
فعالیت: 1. Greetings و تماشای ویدئوی ترانه ی What time is it? و پرسش مکالمات روزانه 2. تدریس مبحث Foods around the world 3. خواندن تکست صفحه ی 20 کتاب دانش آموز (Pupils book)
تکلیف: 1. تکست فعالیت 21 در کتاب دانش آموز (Pupils book) را بخوانید و پاسخ سوالات فعالیت 22 صفحه ی 20 کتاب دانش آموز (Pupils book) را در دفتر بنویسید. 2. فعالیت های صفحه ی 16 کتاب کار (Activity book) را انجام دهید. با تشکر

سواد مالی

مدرس: ناطق، زهرا
فعالیت: تکالیف هفته اول با مشارکت دانش آموزان بررسی و تصحیح شد . درس 3 ( درآمد ) تدریس شد . دانش آموزان با مفهوم درآمد ، درآمد ماهانه و درآمد روزانه آشنا شدند . کارتون کوئیچی و میمون برفی نمایش داده شد . کتاب دکه لیموناد فروشی از انتشارات قدیانی معرفی شد .
تکلیف: دخترهای قشنگم لطفاً تکالیف را بادقت و با علاقه انجام دهید .

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: کتاب ریاضی بخش الگوها تدریس شد و کامل انجام شد.
تکلیف: کتاب کار بخش الگوها حل شود.

علوم پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: علوم کتاب کار فصل دوم کامل تدریس شد و کار در کلاس اول و دوم حل شد.
تکلیف: برای جلسه آینده مطالعه شود.

قرآن پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: درس اول کامل تدریس شد و روخوانی انجام شد .
تکلیف: برای جلسه آینده فایل صوتی ارسال شده را گوش کنید و تمرین روخوانی انجام دهید.

ورزش پنجم

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: امروز یکشنبه 400/07/25 با نزدیک شدن به هفته تربیت بدنی، چند تا از رشته های ورزشی مثل دونده_ موج سوار را انتخاب کرده و دانش آموز بصورت یک چرخه در آن وضعیت ها قرار گرفت و بوسیله زبان بدن آهنگ سلامتی را به زبان آورد. هفته تربیت بدنی سرآغازی برای ایجاد انگیزه و نشاط بیشتر در سطح جامعه است. ورزشکاران روز شما مبارک
تکلیف: تکالیف:موضوع آزاد به دلخواه خودِ دانش آموز یک موضوع کلاس یوگا را انتخاب کرده و به آن فکر کند و نتیجه آن را برای بنده در پرتال علوی ارسال کند.

رایانه

مدرس: سامری، آناهیتا
فعالیت: باسلام و احترام مرور مباحث جلسه ی قبل انجام شد. دسترسی به دانش آموزان داده شد جهت انجام فعالیت و اشتراک گذاری

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: ساعد، الهه
فعالیت: 1. تماشای ویدئوی ترانه ی What did you do? و پرسش مکالمات روزانه 2. مرور مبحث اعداد Thousands 3. تدریس مبحث موقعیت مکانی اعداد (millions) 4. تمرین و پرسش مبحث
تکلیف: فعالیت کاربرگ ارسالی انجام شود. (اعداد را در جایگاه خود در جدول ارزش مکانی قرار دهید و به سوال پاسخ دهید.)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: