فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: سنجابک
فعالیت: یلداتون مبارک عزیزانم

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: کتاب کار درس تناسب حل شد . در مورد درصد و مفهوم آن صحبت کردیم .
تکلیف: کتاب کار فارسی درس دفاع از میهن حل شود .

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: ساعد، الهه
فعالیت: 1. تماشای ویدیوی ترانه ی Warm-up 2. تماشای ویدیوی مبحث decimal numbers 3. مرور مبحث decimal numbers
تکلیف: فعالیت کاربرگ ارسالی را انجام دهید.
فعالیت: شب یلدا همیشه جاودانی است زمستان را بهار زندگانی است شب یلدا شب فر و کیان است نشان ازسنت ایرانیان است **فردا دوشنبه 29/آذرماه جشن یلدا منتظر حضور پر مهرشما دختران نازنینمان در مدرسه علوی هستیم.

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: کتاب درسی صفحه 59 با موضوع تناسب حل شد. و کتاب کار دو صفحه اول تناسب حل شد.
تکلیف: کتاب کار مبحث تناسب کامل شود.

علوم پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: کتاب کار فصل پنجم تدریس شد و سوالات آن تا صفحه 69 حل شد.
تکلیف: کتاب کار کامل شود . از روی کلمات درس دفاع از میهن یکبار نوشته شود.

قرآن پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: به دلیل فعالیت های آموزشی و آمادگی بیشتر در درس ریاضی در انتهای ترم اول این زنگ نیز ریاضی کتاب کار حل شد.
تکلیف: روخوانی قرآن تمرین شودو معانی کلمات تا انتهای درس 5 حفظ شود

ورزش پنجم

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: امروز یکشنبه 400/09/28 گزارش یوگا کلاس با دیدن فیلم از مسیر دستگاه تنفس شروع شد و اینگونه دانش آموزان با هر بار دم و بازدم سفری به درون و مسیری هوایی داشتند و متمرکز بر تنفس بودند. از اهمیت تنفس کامل در جابجایی انرژی به اندام ها و فواید آن بر مغز مطلع شدند .

زبان انگلیسی

مدرس: ساعد، الهه
فعالیت: 1. تماشای ویدئوی ترانه ی Warm-up 2. برگزاری مسابقه ی spelling bee 3. تماشای ویدئوی ترانه ی What did you do? 4. تدریس مبحث زمان گذشته و شکل منفی افعال 5. تمرین مبحث از طریق بازی مرتبط
تکلیف: فعالیت های صفحه ی 40 کتاب کار (Activity book) را انجام دهید.

رایانه

مدرس: سامری، آناهیتا
فعالیت: مشاهده ی پروژه ی دانش اموزان انجام شد. موضوع : طراحی پوستر شب یلدا
فعالیت: دوشنبه 29/آذرماه منتظر حضور گرم شما دانش آموزان عزیزمان در جشن یلدا طبق سانس اطلاع رسانی شده هستیم.

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: کتاب درسی مبحث تناسب صفحات 58 و 59 حل شد.
تکلیف: کتاب کار مبحث تناسب و کتاب درسی صفحه 59 کامل حل شود.

فارسی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: تدریس درس دفاع از میهن کامل شد و واژه آموزی درس جدید تدریس شد. در زنگ دوم فارسی دانش آموزان گروه بندی شده و املا انجام شد و فیلم مربوط به کلمات درهم ریخته پخش شد و دانش آموزان انجام دادند.
تکلیف: نداریم

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: تدریس درس دو نامه کامل انجام شد و سوالات مربوط به آن حل شد.
تکلیف: درس جدید رو خوانی شود.

هنر پنجم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی گیلاس تکنیک مدادرنگی انجام شد کامل شود و عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد مقوای فابریانو سفید اندازهA4 و پاستل روغنی، ماژیک، ابرنگ همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس نقاشی گیلاس تکنیک مدادرنگی انجام شد کامل شود و عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد مقوای فابریانو سفید اندازهA4 و پاستل روغنی، ماژیک، ابرنگ همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: ساعد، الهه
فعالیت: 1. تماشای ویدئوی ترانه ی Warm-up 2. برگزاری مسابقه ی spelling bee 3. تماشای ویدئوی ترانه ی What did you do? 4. تدریس بخش دوم فعالیت های زمان گذشته
تکلیف: 1. کلمات صفحات 42، 43، 44 و 45 کتاب دانش آموز (Pupil's book) و شکل گذشته ی افعال را مطالعه کنید و برای جمله سازی آماده باشید. 2. فعالیت های کاربرگ شماره ی 11 در صفحه ی 44 جزوه ی آموزشی را انجام دهید.
فعالیت: دختران عزیزم هفته بعد بیدپای فارسی در کلاستان اجرا خواهد شد. خواهشمندم در فرصت مناسب محتوای بیدپا را مطالعه بفرمائید تا با آمادگی شایسته در کلاس پاسخگو معلم عزیز باشید . با تشکر واحد آموزش

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: کتاب کار نسبت های مساوی حل شد. رفع اشکال شد.
تکلیف: کتاب درسی صفحات 57 و 58 کامل حل شود.

علوم پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: به دلیل رفع اشکال و مسائل آموزشی زنگ علوم ریاضی تدریس شد. تناسب صفحه 56 و قسمتی از 57 تدریس شد.
تکلیف: صفحات 57 و 58 کتاب درسی کامل حل شود.

فارسی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
تکلیف: دختران گلم بیدپای فارسی مطالعه شود.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: تدریس درس 9 کامل شد.
تکلیف: کتاب کار درس های 7و8 و 9 حل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: ساعد، الهه
فعالیت: 1. تماشای ویدئوی ترانه ی Warm-up و پرسش مباحث روزانه 2. تماشای ویدئوی ترانه ی What did you do? 3. تدریس مبحث گرامری زمان گذشته ی ساده Yesterday I watched TV. Last Friday she went skateboarding. Last Month he played the guitar. 4. انجام فعالیت های 3 و 4 صفحات 42 و 43 کتاب دانش آموز (Pupils book) 5. انجام فعالیت مرتبط با زمان گذشته ی ساده 6. پرسش کلمات Spelling bee
تکلیف: 1. فعالیت های صفحات 38 و 39 کتاب کار را انجام دهید. 2. کلمات Spelling bee را تمرین کنید و برای مسابقه در هفته ی آینده آماده باشید.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: تدریس مبحث دید تک بعدی
تکلیف: انجام تکلیف صفحه31
فعالیت: دانش آموزان عزیز به جهت هفته پژوهش فعالیت های پژوهشی و عملی خود را در روزهای حضوری به مدرسه تحویل دهید همچنین پاورپوینت های پژوهشی خود را تا تاریخ 1400/9/24 برای آموزگار خود ارسال نمائید. یادآور میشوم در اسلاید اول و دوم مشخصات خود و موضوع تحقیقی خود را مشخص بفرمائید. اگر روز حضوری خود مدرسه امکان حضور نداشتید در اسرع وقت می توانید به مدرسه واحد آموزش تحویل دهید. با تشکر واحد آموزش

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: ساعد، الهه
فعالیت: 1. تماشای ویدئوی ترانه ی Warm-up و پرسش مکالمات روزانه 2. تماشای ویدئوی مبحث decimal numbers و مرور مبحث 3. تدریس مبحث decimal numbers (addition and subtraction) 4. پرسش و تمرین مبحث 5. پرسش و تمرین کلمات spelling bee
تکلیف: کلمات spelling bee فایل ارسالی را تمرین کنید و برای پرسش کلاسی آماده باشید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: