فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: شاپرک 1
فعالیت: با سلام و احترام خدمت والدین گرامی و دانش آموزان عزیزم - با توجه به اتمام ثبت نام در مسابقه مشاعره، دانش آموزانی که ثبت نام شده اند و در گروه مشاعره عضو شده اند راس ساعت 7 شب در گروه آنلاین شده تا روش مطالعه شعر و حفظ آن را صحبت نمائیم. با تشکر کیهان

ریاضی سوم

مدرس: کریمی، منصوره
فعالیت: کتاب ریاضی کار دانش آموزان تا صفحه 79 در کلاس انجام شده بود ،امروز ملاحظه شد در صورتی که سوالی را انجام نداده اید تا این صفحه کامل کنید
تکلیف: صفحه های مقایسه کسرها را با کتاب ریاضی کار مطالعه کن و سپس به سوالات صفحات 81-82-83-84 در منزل انجام شود،فردا کتاب ریاضی درسی و کتاب کار ریاضی علوی فراموش نشود .

علوم سوم

مدرس: کریمی، منصوره
فعالیت: فردا علوم از درس 7 پرسیده می شود ،مطالب کتاب درسی خود را با دقت مطالعه کنید .

فارسی سوم

مدرس: کریمی، منصوره
فعالیت: در ساعت فارسی نگاه کن و بگو و بیاموز و بگو و فعل زمان آینده تدریس شد . سوالات ارمغان هفته 11 که از درس 7 بود در کلاس گفته شد و انجام شد ، شعر حفظی مثل باران از دختران گلم پرسیده شد . متن پری کوچولو خوانده شد .
تکلیف: 5 جمله به زمان آینده در دفتر فارسی خود بنویسید .

نگارش سوم

مدرس: کریمی، منصوره
فعالیت: در ساعت نگارش تمرینات جا مانده از درس 5 و6 در کلاس انجام شد .
تکلیف: تمرینهایی که انجام نشده را باید در منزل و از روی کتاب فارسی کامل کند.

ورزش سوم

مدرس: بهرامی، فاطمه
فعالیت: با سلام امروز دخترای گلمان: گرم کردن-آموزش پرش تعادلی-آموزش پرش طول ساده-آموزش پرش تک پا- آموزش پاس بغل پا -آموزش استپ ساده توپ را تمرین کردند.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: صحبت درباره ارزش ویژگی های اخلاقی برتری آنها نسبت به ویژگی های ظاهری انجام گرفت

هوش و ریاضی

مدرس: کریمی، منصوره
فعالیت: در ساعت ریاضی و هوش برخی سوالات کتاب پاسخ داده شد .

ریاضی سوم

مدرس: کریمی، منصوره
فعالیت: امروز در ساعت ریاضی تمرین صفحه 57 در کلاس رفع اشکال شد و برخی تمرینات کتاب کار علوی تا صفحه 78 در کلاس انجام شد .دفترهای ریاضی ملاحظه شد ،در صورت اشکال ،تکرار و تمرین سوال مربوطه حتما انجام شود.
تکلیف: تمرینات مرور فصل سوم در منزل انجام شود . در دفتر ریاضی خود الگوهای عددی روز قبل(2تا 2تا -3تا 3تا -4تا 4تا) را همراه با الگوی 5 تایی تا عدد 50 ،بنویسید .

علوم سوم

مدرس: کریمی، منصوره
فعالیت: فصل 7 کتاب علوم به صورت کامل تدریس شد.
تکلیف: سه شنبه از فصل 7 پرسش کلاسی داریم .لطفا با دقت بخوانید ،سه شنبه کتاب کار علوم علوی در کلاس انجام می شود .

فارسی سوم

مدرس: کریمی، منصوره
فعالیت: قسمت واژه آموزی درس 7 تدریس شد .
تکلیف: 5 کلمه که با پیشوند سر ترکیب شده و واژه ی جدیدی را می سازد ،بنویس ،سپس با آنها جمله بساز . از درس 7 کلمه های (فرمانروا- جوز- تصمیم - مختلف- تعجب)را بنویس سپس کسر آن کلمه را روبرویش بنویس ،به صورتی که در مخرج تعداد حروف کلمه و در صورت تعداد نقطه های آن باشد . کتاب کار فارسی صفحات 47 -51-52 در منزل کامل شود و فردا به کلاس آورده شود . بقیه صفحات کتاب کار تا پایان درس 6 با دانش آموزان در کلاس انجام شد . شعر مثل باران فردا پرسیده می شود .

سواد مالی

مدرس: جانباز، هانیه
فعالیت: درس نهم و دهم تدریس شد. بچه ها با مزایای همراه بانک و دستگاه خودپرداز آشنا شدند.

رایانه

مدرس: کشت کار سهی، یاسمن
فعالیت: آموزش استفاده از ابزار picture online و تنظیمات عکس درج شده (تغییر سایز و چرخاندن عکس در جهات مختلف) انجام شد «جلسه ی آنلاین مرور و دوره شد.»
تکلیف: مرور و تمرین انجام شود.

شطرنج

مدرس: عطار، آلی لا
فعالیت: بررسی تکالیف، تکرار دروس گذشته، بازی با مهره های درس داده شده
تکلیف: عزیزانی که تکالیف صفحه 7 و 8 را انجام نداده بودند لطفا این صفحات را حل کنند

ریاضی سوم

مدرس: کریمی، منصوره
فعالیت: امروز در ساعت ریاضی مبحث مقایسه کسر ها مجدد توضیح داده شد و کار در کلاس صفحه 56 انجام شد ، قسمت های کادر بنفش رنگ صفحات54-55-56-57 تدریس شد . تمرین های کتاب کار تا صفحه 77 با دانش آموزان در کلاس انجام شد . کار با پرگار و رسم شعاع و قطر در کتاب کار دانش آموزان در صفحه 72 سوال 5 انجام شد .امروز پرگارها برای فعالیت به منزل آورده می شود .
تکلیف: تمرین صفحه 57 کتاب درسی را با دقت انجام دهید . در مورد ابزار مورد نیاز بناها برای ساخت دیوار با زاویه راست، از پدر و مادر خود بپرسید و در کتاب در کادر بنفش صفحه 57 یادداشت کنید . در دفتر ریاضی خود ،الگوهای عددی دوتا دوتا بنویسید و تا 20 ادامه دهید ،همین کار را برای الگوی سه تا سه تا ،تا عدد 30 ،چهارتا چهارتا ،تا عدد 40 نیز انجام دهید. با پرگار یک دایره به شعاع 2 سانتی متر و دایره ای به قطر 6 سانتی متر در دفتر ریاضی خود بکشید .

علوم سوم

مدرس: کریمی، منصوره
فعالیت: امروز در ساعت علوم تا صفحه 68 و قسمت مقایسه صفحه 69 کتاب درسی تدریس شد و به سوالات کتاب پاسخ داده شد.

فارسی سوم

مدرس: کریمی، منصوره
فعالیت: در ساعت فارسی ،درس کار نیک ،همراه با درست و نادرست و درک مطلب گفته شد . واژه های هم معنی درس 7 و شعر حفظی مثل باران تدریس شد .
تکلیف: شعر حفظی مثل باران را تا دوشنبه حفظ کنید ،از شما پرسیده می شود . واژه های مخالف و هم خانواده های درس 7 و مخالف های شعر مثل باران در دفتر واژه نامه وارد شود . در دفتر فارسی خود نام سه شغل را بنویسید وبیان کنید که این شغل ها تولیدی هستند یا خدماتی .برای هر کدام یک بند بنویسید .

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: کریمی، منصوره
فعالیت: درس 10 مطالعات تدریس شد . کاربرگه شماره 6 و 7 کتاب مطالعات ملاحظه شد ، جدول تقسیم کار دانش آموزان ملاحظه شد عزیزانی که جدول تقسیم کار آماده نکرده اند ،فردا آخرین فرصت است . کارت قدر دانی دختران گل ملاحظه شد ،برای این کارت قدردانی هم تا فردا فرصت دارید .
تکلیف: کاربرگه شماره شماره 8-9-10کتاب مطالعات صفحه های 51 و 52 را در کتاب کامل کنید

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: اجاق، پریسا
فعالیت: مبحث کسر بخش دوم تدریس شد.

مهارت اجتماعی

مدرس: کاظمی، نیره
فعالیت: با سلام و وقت بخیر. در این جلسه فرهنگ و مفهوم فرهنگ آموزش داده شد. عکس ارسال شده در پیوست دانش آموزان در حال نوشتن سفرنامه هستند.

ریاضی سوم

مدرس: کریمی، منصوره
فعالیت: دخترهای نازنین امروز در ساعت ریاضی علاوه بر رفع اشکال سوالات ریاضی ،مبحث مقایسه کسرها نیز تدریس شد . خانم ریاضی با لینک در کلاس اجرا شد و دانش آموزان به سوالات ان به صورت 4 گزینه ای پاسخ دادند .
تکلیف: قسمت تساوی کسرها را در کتاب ریاضی کار مطالعه کنید ،سپس به سوالات صفحه 76 و 77(به جز سوال 5 صفحه 77 )پاسخ دهید و عکس تکالیف را تا ساعت 22 روز جمعه در پرتال با کیفیت و وضوح تصویر ارسال کنید .

علوم سوم

مدرس: کریمی، منصوره
فعالیت: امروز در ساعت علوم درس 7 تا صفحه 66 تدریس شد .
تکلیف: آزمایش علوم صفحه 66 را در منزل انجام دهید. و گزارش کار خود را روی برگه A4 بنویسید و به کلاس بیاورید در صورت غیر حضوری بودن عکس آن را در پرتال ارسال کنید .

فارسی سوم

مدرس: کریمی، منصوره
تکلیف: از درس 6 فارسی 6 صفحه املا به دلخواه تمرین کنید و عکس آن را تا ساعت 22 روز جمعه در پرتال ارسال کنید ، ارمغان هفته 11 در منزل با دقت انجام شود .

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: کریمی، منصوره
فعالیت: درس 8 هدیه تا اخر صفحه 56 تدریس شد ،مطالعه شود .

قرآن سوم

مدرس: کریمی، منصوره
فعالیت: صفحات 25 و 26 قران در کلاس تدریس شد و برخی دانش آموزان خواندند ،
تکلیف: در منزل این صفحات تمرین شود .

هنر سوم

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز هنرمندم سلام امروز در کلاس هنرمان پروژه یلدا را با یک تصویر سازی دلخواه مرتبط با یلدا برای تکنیک آینه شکسته شروع کردیم و در ادامه خطوط شکسته و یا خمیده را روی تصویر اجرا کردیم.
تکلیف: دانش آموز خوبم لطفاً رنگ آمیزی نکنید و حتما جلسه آینده این فعالیت را همراه با مداد رنگی و ماژیک جهت رنگ آمیزی با خود به مدرسه بیاورید

ریاضی سوم

مدرس: کریمی، منصوره
فعالیت: امروز در ساعت ریاضی،تمرین صفحه 54 کتاب درسی انجام و رفع اشکال شد. سپس با همکاری دانش آموزان،سوالاتی برای تمرین و رفع اشکال در این مبحث روی تخته ی کلاسی انجام شد.
تکلیف: کاربرگ ارسالی را با دقت خوانده،در دفتر ریاضی بنویسید و انجام دهید. عکس تکالیف خود را تا ساعت 22 در پرتال ارسال کنید. موفق باشید.

فارسی سوم

مدرس: کریمی، منصوره
فعالیت: امروز در ساعت فارسی،قسمت بیاموز و بگو درس ششم تدریس شد. از دانش آموزان ،جملاتی به زمان گذشته پرسیده شد . واژه های هم معنی و هم خانواده درس 6 نیز پرسیده شد .
تکلیف: در دفتر فارسی خود،5 جمله به زمان حال و 5 جمله به زبان گذشته بنویسید.حتما دخل پرانتز بنویسید جمله زمان حال است یا گذشته عکس تکالیف خود را تا ساعت 22 در پرتال ارسال کنید .

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: کریمی، منصوره
تکلیف: عکس تکلیف قسمت با خانواده درس 7 را در پرتال ارسال کنید . تا ساعت 22 امشب

زیبانویسی

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز هنرمندم سلام امروز در کلاس زیبا نویسی متن مورد نظر با رعایت قوانین آن نوشته شد
تکلیف: دانش آموز خوبم لطفاً از روی متن ارسال شده سه بار بنویسید

بازی استراتژیک

مدرس: بیک وردی، بهار
فعالیت: درود بر اولیا و دانش آموزان عزیز امروز به صورت آنلاین کلاس برگزار گردید. و با 2 آهنگ برای تحرک و هیجان دانش آموزان با هدف شناسایی سمت چپ و راست و جلو و عقب و توجه و تمرکز به گوش دادن آهنگ و انجام حرکاتی که شعر آهنگ می گوید با شمارش 4 تایی تمرین و بازی شد. سپس برای دست ورزی و دقت گوش دادن و تمرکز دانش آموزان باکاغذ یک ماهی درست کردیم و با آهنگ حرکات ماهی را آهسته با بدنمان تقلید کردیم.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: