فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: Flyers 12

زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: امروز با حضور قشنگ زبان آموزانمان، اولین مرحله‌ی مسابقه‌ی هیجان انگیز spelling bee برگزار شد.
تکلیف: دانش آموزان عزیز کتاب کار صفحه 37 را حل کنند.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: درکلاس علوم انگلیسی امروز از مبحث Kidneys صفحه 17 کتاب Science مرور و پرسش انجام شد.سپس مبحث دیالیز و علت آن را در کلاس آموختیم.
تکلیف: زبان آموزان عزیز مبحث دیالیز صفحه 18 کتاب را مطالعه کنند.

زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: درکلاس زبان انگلیسی امروزمان آهنگ زیبای She را باهم تمرین کردیم،ابتدا درباره مدارس مدرن و متفاوت در کشورهای مختلف صحبت و مکالمه کردیم ،سپس متن صفحه 42 را با موضوع Unusual schools خواندیم و سوالاتی را جهت درک مطلب پاسخ دادیم .
تکلیف: دختران عزیزم کتاب کار صفحات 35-36 را حل کنند. روز شنبه دیکته از جملات و لغات صفحات 34 و 36 و 38 کتاب اصلی خواهیم داشت .لطفا تمرین دیکته لغات و جملات را در دفتر بنویسید .

زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: درکلاس زبان انگلیسی امروز متن اهنگ She را باهم همخوانی و تمرین کردیم ،سپس مبحث School subject را در کلاس مرور کردیم و فایل صوتی صفحه43 را باهم شنیدیم و تمرینات این صفحه را در کلاس پاسخ دادیم.
تکلیف: دختران عزیزم CD کتاب را پخش کنند،فایل صوتی شماره 46 الی 49 را گوش دهند از هر فایل صوتی دو جمله که کامل شنیده اند را در دفتر خود بنویسند.(جمعا 8 جمله ) لطفا مشخص شود جملات از کدام فایل صوتی نوشته شده اند. این تکلیف شامل امتیاز مثبت نمره Listening میباشد.

زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی امروز در کلاس آهنگ She را باهم شنیدیم و تلفظ کلمات آن را باهم تمرین کردیم،سپس دانش اموزان عزیزم ایتدا تصاویر نشان داده شده را توصیف و برای آن یک داستان انگلیسی ساختند،متن صفحه 41 کتاب را باهم خواندیم و سوالاتی درباره متن و ساختار جملات را پاسخ دادیم.
تکلیف: دختران عزیزم میبایست 30-45 دقیقه مطالعه زبان انگلیسی از مبحث گرامر درس 3 و لغات داشته باشند و سپس کتاب کار صفحه 34 و 35 کتاب کار را بادقت پاسخ دهند.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: درکلاس ریاضی انگلیسی امروز ابتدا یک ویدیو در رابطه با مبحث محیط دایره باهم تماشا کردیم ،سپس مبحث circumference of a circle را باهم مرور کردیم دو تمرین از صفحه 31 را پاسخ دادیم.
تکلیف: دختران گلم صفحه 31 کتاب Math را که دررابطه به قطر و محیط دایره است را به طور کامل حل کنند.

زبان انگلیسی

مدرس: نیکوئیان، محبوبه
فعالیت: در کلاس زبان انگلیسی امروز ابتدا به آهنگ زیبای She گوش دادیم و آن را باهم خواندیم.سپس مبحث Negative contractions فرم کوتاه شده افعال کمکی را باهم آموختیم و همراه با دانش اموزان عزیز جملات صفحه 40 کتاب را روخوانی و تمرین کردیم.
تکلیف: دختران عزیزم کتاب کار صفحه 33 را حل کنند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: