فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: محمدعلی رجایی

ریاضی دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: تدریس الگوی دومرحله ایی.
تکلیف: 1-کامل کن صفحه ی 44 از کتاب ریاضی 2-انجام صفحه ی 45 از کتاب ریاضی 3-تکرار و مرور الگوی دومرحله ای

فارسی دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: سلام . فعالیت های انجام شده : 1- روز شاد(تشکر و قدردانی از عملکرد انضباطی و آموزشی دانش آموزان)
تکلیف: دیکته ی شب . روز سه شنبه دفتر مشق جهت تصحیح همراه دانش آموزان باشد .

قرآن دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: 1- پرسش و پاسخ 2-تدریس صفحه ی 21
تکلیف: 1- همه ی آینده ارزشیابی شفاهی از صفحه 2 تا 21 خواهیم داشت. 2- سوره ی ناس تا دوشنبه ی هفته ی آینده حفظ شود.

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
فعالیت: مروردرس گذشته وتدریس درس9 حرف س.رسیدگی به کل تکالیف کتاب
تکلیف: صفحه25دردفتر

مهارت اجتماعی

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
فعالیت: با سلام و وقت بخیر امروز با درجه بندی صداها آشنا شدیم و اینکه در هر مکانی از چه درجه صدایی باید استفاده کنیم
تکلیف: عزیزان تکلیف ندارید

ریاضی دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: با سلام و وقت به خیر. فعالیت های انجام شده: 1-انجام دست ورزی شکال هندسی(نمایش روابط بین شکل ها)
تکلیف: صفحه ی 43 از کتاب ریاضی انجام شود.

فارسی دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: قسمت واژه سازی درس کوشا و نوشا تدریس شد.
تکلیف: 1-قسمت حالا تو بگو و واژه سازی درس کوشا و نوشا انجام شود . 2-صفحه ی 42 از کتاب نگارش انجام شود. 3-برای روز دوشنبه کتاب نگارش جهت تصحیح همراه دانش آموزان باشد.

املا دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: برگزاری دیکته ی انگشتی . با اهداف: هماهنگی دست و چشم . تقویت حافظه ی دیداری . افزایش سرعت نوشتاری .

سواد مالی

مدرس: منصوری‌آریا، درسا
فعالیت: درس دهم (همراه بانک) تدریس شد. درس قبلی ( دستگاه خودپرداز ) دوره شد. انیمیشن همراه بانک گذاشته شد. با بچه ها راجب اطلاعات همراه بانک و مزایای آن صحبت شد کتاب های بچه ها چک شد.
تکلیف: خواهشمند است فعالیت در منزل درس دهم صفحه 76 و 77 و 78 انجام شود

شطرنج

مدرس: یوسفی، ژاله
فعالیت: در این جلسه ما ضمن مرور کامل طرح و اهداف ایده آل های سفید.در مورد پاسخ سیاه صحبت کردیم . دردابتدا بخاطر اینکه برخی از عزیزانمان نتوانسته بودند درس آنلاین جلسه قبل را درست دریافت کنند ،ما آنرا مرور کرده و سپس نحوه درست پاسخگویی سیاه را بطور کامل مورد ارزیابی قرار دادیم در واقع ما می خواستیم عزیزانمان یک توضیح منطقی از حرکت‌ها را در ذهن داشته باشند. ما از بچه ها خواسته ایم که همیشه سعی کنند برنامه ای برای کارهای اصلی خود داشته باشند در شطرنج 3 طرح اولیه داریم 1_ گرفتن مرکز 2_ گسترش دادن مهره ها 3_ امنیت شاه. من تمامی موارد را با مثال برایشان توضیح دادم لطفا در منزل از عزیزانمان بخواهید که داستان پاسخ سیاه به ایده آل ها را بیان نمایند. متشکرم.

ریاضی دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: با عرض ادب و احترام . فعالیت های انجام شده : 1- مرور مبحث تقارن 2-انجام صفحه ی 41 و 42 از کتاب ریاضی
تکلیف: 1- تمرین صفحه ی 42 از کتاب ریاضی کانل شود . 2- لطفا برای فردا *تخته چوبی* از لوازم التحریر تهیه شود .

علوم دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: 1-پرسش و پاسخ گروهی . 2-انجام صفحه ی 44 از کتاب علوم .
تکلیف: 1- صفحه ی 37 و 34 از کتاب کار علوم تا روز * دوشنبه * انجام شود . 2-مطالعه.

فارسی دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: 1-پرسش و پاسخ 2-تکمیل بخش درست و نادرست و گوش کن و بگو درس کوشا و نوشا 3-تدریس بیاموز و بگو
تکلیف: 1- ده کلمه که نشان ه در آخر آنها صدای اِ و ه می دهد از درس ستایش تا درس کوشا و نوشا پیدا و نوشته شود . مانند: خانه (صدای اِ) ماه (صدای ه )

هدیه‌های آسمان دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: 1- ارزشیابی شفاهی . 2-تدریس درس ششم. 3-نوشتن نکات مهم درس.
تکلیف: مطالعه .

رایانه

مدرس: براتی، الناز
فعالیت: دانش آموزان با نحوه قرار دادن تصویر، اشکال و باکس متنی آشنا شدند.
تکلیف: فعالیت صفحه 63 انجام شود.

بازی دبستانی

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: انجام بازی حرکتی - تمرکزی با اهداف : افزایش دقت و تمرکز . افزایش هماهنگی دست و چشم.

علوم دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: 1-انجام آزمایش کنید صفحه ی 43
تکلیف: آزمایش کنید صفحه ی 43 در منزل توسط دانش آموزان انجام شود و تا نهایتا روز پنجشنبه عکس و فیلم کوتاه گرفته و داخل pv بنده ارسال شود.

فارسی دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: سلام . فعالیت های انجام شده : 1- تکرار و تمرین واژه سازی و بیاموز و بگو دروس. 2- انجام قسمت درست و نادرست درس کوشا و نوشا
تکلیف: 1- تمرین های درس چوپان درست کار از کتاب نگارش انجام شود . نکته : انجام کاربرگ آدینه به *هفته ی آینده* موکول شد .

مهارت زندگی

مدرس: علوی، زهره
فعالیت: سلام و عرض ادب پیرامون رفتارهای دوستانه در دوستی صحبت کردیم. و وجود تفاوت ها در عین شباهت ها را در رابطه دوستانه مورد بررسی قرار دادیم.

فارسی دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: با سلام و وقت به خیر. فعالیت های انجام شده : 1-ارزشیابی شفاهی دروس 2-مشخص کردن کلمه های مهم درس ششم. 3-ارسال فایل مربوط به کلمه های هم معنی و متضاد درس کوشا و نوشا
تکلیف: 1-کلمه های مترادف و متضاد درس ششم بر روی برگه ی نُت نوشته شود . 2- از کلمه های مهم درس *یک خط* نوشته شود و با *5 تا* از کلمه های این درس دو *جمله ی خبری و پرسشی* ساخته شود. 3-صفحه ی 46 تا 44 از کتاب کار فارسی انجام شود. مهلت انجام این تکالیف تا *روز چهارشنبه* می باشد .

هنر دوم

مدرس: ایروانی، سارا
تکلیف: لطفا برای جلسه آینده دانش آموزان یک عدد لوله دستمال کاغذی،چسب مایع یا ماتیکی و قیچی و مدادرنگی همراه داشته باشند. ممنون

هوش و ریاضی

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: برگزاری مسابقه ی آقای ریاضی تکرار و مرور جمع و تفریق فرایندی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: