فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: محمدعلی رجایی

ریاضی دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: باسلام و روز به خیر . فعالیت های انجام شده : 1- پاسخدهی به نمونه سوالات ریاضی . 2- رفع اشکال .

ریاضی دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: پاسخدهی به نمونه سوالات ارائه شده. نکته : 1- برای روز شنبه ریاضی مطالعه شود. 2- وسایل داخل قفسه ی دانش آموزانی که امروز در مدرسه حضور داشتند تحویل آن ها داده شده است. 3-دوزنگ اول روز چهارشنبه ادامه پاسخدهی به نمونه سوالات ریاضی انجام خواهد گرفت.

فارسی دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: با سلام . فعالیت های انجام شده : برگزاری آزمون هنر

ریاضی دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: ارائه ی نمونه سوالات ریاضی نکته : دفتر ریاضی جهت پاسخ‌دهی به نمونه سوالات در کلاس گذاشته شده و روز سه شنبه همراه دانش آموزان به منزل آورده خواهد شد. برای روز شنبه درس ریاضی بیشتر مطالعه شود .

فارسی دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: با سلام . فعالیت های انجام شده: 1- برگزاری و تصحیح آزمون فارسی 2-دفتر دیکته ی دانش آموزان شنبه تحویل داده خواهد شد .

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
فعالیت: زیبانویسی روی دستمال کاغذی
تکلیف: یک شعربه دلخواه بصورت زیبانویسی نوشته شود.

فارسی دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: با سلام و وقت به خیر . فعالیت های انجام شده : 1- رفع اشکال دروس فارسی 2-ارائه ی نمونه سوالات امتحانی
تکلیف: مطالعه . برای روز سه شنبه و چهارشنبه نمونه سوالات ریاضی کار خواهد شد . برای روز *شنبه* درس ریاضی بیشتر مطالعه شود .

املا دوم

مدرس: سپاس گزار، زهرا
فعالیت: پاسخ دهی به نمونه سوالات دروس فارسی

شطرنج

مدرس: یوسفی، ژاله
فعالیت: امروز ما شروع بازی ایتالیایی را آموزش دادیم البته فقط رسیدیم یک شاخه آنرا ارزیابی کنیم. اگر شد جلسه آینده شاخه دوم این شروع بازی را کار خواهیم کرد. در ابتدا برای آنکه بچه ها شروع بازی‌ها را بشناسد، باید بدانند که ما سه نوع شروع بازی داریم 1_ شروع بازی باز ،این شروع بازی وقتی است که سفید پیاده جلوی شاه خود را دو خانه به جلو برده و سیاه نیز همینکار را انجام دهد. 2_ شروع بازی نیمه باز . وقتی که سفید پیاده جلی شاه را دو خانه به جلو برده ولی سیاه هر کاری انجام دهد بجز اینکه پیاده جلوی شاه خود را دو خانه به جلو ببرد. 3_ شروع بازی بسته وقتی است که سفید در ابتدا هر حرکتی انجام دهد بجز ا اینکه پیاده جلوی شاه خود را دوخانه به جلو ببرد . حالا امروز ما در مورد شروع بازی ایتالیایی کار کردیم و بطور کامل اهداف این بازی را برای بچه ها مشخص کردیم . من در زیر بازی را ارسال می کنم.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: