دبستان دخترانه علوی پیروزی تهران

گروه ها

آلبوم

درس ریاضی

آموزش پایه درس ریاضی 1397/11/03

تدریس مبحث اعداد اعشاری با هدف آشنایی با مرتبه ی صدم و هزارم خانم مرادی
درس علوم

آموزش پایه درس علوم 1397/11/03

تدریس درس نهم "سفر انرژی" و ارائه پاورپوینت توسط ستایش کشاورز و ترنم فدایی خانم مرادی
هدیه آسمانی

آموزش پایه هدیه آسمانی 1397/11/03

انجام فعالیت درس 9 خانم صالح آبادی
درس ریاضی (کلاس بدون دیوار)

آموزش پایه درس ریاضی (کلاس بدون دیوار) 1397/11/03

اجرای مسابقه ی پرتاب موشک درس اندازه گیری زمان برای حل سوال تمرین صفحه ی 88، در حیاط مدرسه انجام گردید. خانم عبیری

شعبه

جنسیت: دخترانه
مدیریت: خانم جعفری
استان: تهران
شهرستان: تهران
نشانی: خیابان پیروزی، نبش خیابان دوم نیروی هوایی، پلاک 2
77434923,77434760
alavi.ir/دبستان-پیروزی
ps_pg@alavi.ir
alavi_ir