فراز رسولی

فراز رسولی

متولد تهران، مدرس آموزشگاه‌ها و مدارس برتر تهران و شهرستان‌ها، بیان مناسب، تعامل با دانش‌آموزان و تدریس مفهومی، از ویژگی‌های این استاد گرانقدر می‌باشد.

سخن دبیر سخن دبیر

اگه هیچوقت ریسک کردن رو یاد نگیرید؛ برای همیشه توی همین جایگاهی که هستید باقی می‌مونید.

مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی شیمی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1391

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: