محمد طالب

محمد طالب

متولد 1358 در تهران، تدریس در مدارس برتر تهران، تالیف کتب کنکوری، طراح سؤالات آزمون‌های آزمایشی و حوصله در تفهیم مباحث و تدریس تستی و تشریحی از ویژگی‌های بارز این استاد گرانقدر می‌باشد.

سخن دبیر سخن دبیر

چیزهای خوب سراغ کسانی می‌آیند که صبر می‌کنند، اما چیزهای بهتر سراغ کسی می‌آیند که تلاش می‌کنند.

ماه تولد
ماه تولد
فروردین
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی فیزیک
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1383

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: