وحید توتونچی

وحید توتونچی

متولد 1359 در تهران، دقت بالا تمرکز زیاد، پیگیری بسیار برای رسیدن به هدف و سخت‌گیری در امور آموزشی از ویژگی‌های مثبت این استاد توانمند می‌باشد.

سخن دبیر سخن دبیر

شناخت ارزش‌های باطنی و باور داشتن به رویاها، بخشی از دارایی زندگی است.

ماه تولد
ماه تولد
اسفند
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1380

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: