مریم رمدانی

مریم رمدانی

متولد1354درتهران حس شوخ طبعی و دقت بالا و باحوصله بودن از ویژگی های مثبت این دبیر عزیز میباشد. توانمندی ایشان در تدریس فیزیک ازویژگی های منحصر به فرد این دبیر فعال میباشد

سخن دبیر سخن دبیر

برای شروع باید باور داشته باشی که می‌توانی؛ سپس با اشتیاق شروع کنی.

مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد فیزیک
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1373

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: