متوسطه اول دخترانه نامجو پاکدشت

متوسطه‌ی اول دخترانه با مدیریت خانم محمدیان