فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی

هندسه‌ی دوازدهم

مدرس: قربانی، امیر
فعالیت: تکالیف هندسه: تست شماره11/12/13/14/15/16 جزوه حل شود کتاب درسی سوالات مشخص شده حل شود مهلت ارسال تا شنبه شب

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: توتونچی، وحید
فعالیت: hal testhay bahs feshar sal 97 98
تکلیف: test bahs feshar sal97 98

شیمی دوازدهم

مدرس: نامور، شاپور
تکلیف: 1-مساله استوکیومتری جزوه 1 تست 2-خواندن 2-حفظیات فصل 2 دهم از موازنه تا گازها ( خواص اکسیدها-سوختن و گلخانه ای ) 3-تستهای مبحث قانون بویل جزوه 2 صفحه

فیزیک دوازدهم ریاضی

مدرس: توتونچی، وحید
فعالیت: hal tamarin dade shode poli kopi

عربی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
تکلیف: تست های مشخص شده جزوه را با جواب و تحلیل کوتاه بفرستید

حسابان دوازدهم

مدرس: میرزایی، محمد رضا
تکلیف: تکالیف حسابان: (پارت دوم) تست های 501 تا 518 از میکرو طلایی گاج مهلت ارسال یکشنبه شب 1400/05/31 ثبت در پرتال

فارسی دوازدهم

مدرس: گزمه، عاطفه
فعالیت: تحلیل ازمون تا یکشنبه فرستاده شود دروس 10 و 11 ادبیات دهم باکسارو با ویس بگیریم بفرستیم در حال خوندن تست های زوج درس 10 و 11 ادبیات دهم پرسش درس 10 و 11 شایدم از 1 تا 9 10 بیت انتخاب و توش نقش های اصلیو نشون بدیم

حسابان دوازدهم

مدرس: میرزایی، محمد رضا
تکلیف: تکالیف حسابان:(پارت اول) تست های 519 الی551 از میکرو طلایی گاج مهلت ارسال جمعه شب 1400/05/29 ثبت در پرتال

هندسه‌ی دوازدهم

مدرس: قربانی، امیر
فعالیت: حل تست 1تا ابتدای مبحث دترمینان از کتابکار علوی با تحلیل

گسسته‌ی دوازدهم

مدرس: کرد، پدرام
فعالیت: گسسته کتاب همراه علوی از تست 1 الی 210 فقط تست های مضرب 3 از فصل آمار و احتمال / مهلت ارسال چهارشنبه ساعت 6 عصر

شیمی دوازدهم

مدرس: نامور، شاپور
فعالیت: مهلت ارسال تا یکشنبه 1400/05/31
تکلیف: تکالیف شیمی: 1)تست های ساختار لوویس جزوه 2)تستهای ساختار لووییس کتاب تست شماره های فرد 3)صفحه43فرمول نویسی جزوه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: