فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی
20 دی- روز بزرگداشت امیرکبیر

20 دی- روز بزرگداشت امیرکبیر

رده: پرورشی
توضیح: میرزا محمد تقی‌خان فراهانی مشهور به امیرکبیر (متولد 20 دی 1185 خورشیدی در هزاوه اراک و درگذشته 20 دی 1230 خورشیدی در کاشان بود. پدرش «کربلایی قربان» در خانه «میرزا‌عیسی قائم‌مقام اول» به آشپزی اشتغال داشت. میرزا‌تقی‌خان پس از پدرش در دستگاه قائم‌مقام ثانی سمت پدر را حفظ کرد. میرزا تقی‌خان در ابتدای جوانی منشی و محرم اسرار «میرزا عیسی» ملقب به میرزا بزرگ پدر قائم‌مقام ثانی بود و بعد از فوت وی در خدمت پسرش درآمد و به شغل کتابت مشغول شد و سپس لقب «مستوفی نظام» ملقب شد. در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به مقام صدر اعظمی و به دامادی خاندان سلطنت رسید. او با عزت الدوله خواهر ناصرالدین شاه ازدواج کرد. امیرکبیر همسر عزت‌الدوله، خواهر ناصرالدین‌شاه قاجار بود و سبب ازدواج دخترش تاج‌الملوک با مظفرالدین‌شاه قاجار، پنجمین پادشاه از دودمان قاجار، پدربزرگ ششمین پادشاه قاجار، محمدعلی‌شاه، نیز به‌شمار می‌رود. / ویژگی‌های بارز شخصیتی امیر کبیر عبارت بود از: میرزا تقی خان امیرکبیر، آشپززاده و خدمت کار قائم مقام فراهانی گرچه به ظاهر از مردم محروم و فرودست ایران بود، ولی این امتیاز را داشت که در جمع یکی از بهترین و اصیل‌ترین خاندان آن روز ایران تربیت شود. هم خواسته‌های توده مردم را می‌دانست و هم با افکار بزرگان مملکت آشنا بود. رنج و زحمت مردم را تجربه کرده و رفاه سردمداران را به چشم خود دیده بود. او با لیاقتی که از خود نشان داد، در کنار فرزندان قائم مقام آموزش دید. ازاین رو، هرگز به مردمش خیانت نکرد و مصلحت آنان را بر همه چیز مقدم داشت. او افزون بر ویژگی‌های دینی، مدیری کاردان، سیاست مدار، میهن پرست و مردم دوست و مردی از جنس مردم، با اندیشه‌ای در خدمت مردم بود.

سالروز بزرگداشت امیرکبیر

رده: پرورشی
توضیح: امیرکبیر و توجه توأمان به صنعت غرب و تولید ملی/ در عصری که نهضت صنعتی در اروپا به اوج خود نزدیک می‌شد، کشور‌هایی مانند ایران با آن پیشینه غنی، اما دچار عقب ماندگی شده بودند امیرکبیر دریافت از صنعت نباید غافل شد بنابراین سیاست کلی خود را بر پایه توسعه صنعت و پیشرفت کشاورزی استوار کرد. سعی او افزایش تولید ایرانی و کاهش واردات بود. امیر، کارخانه‌های شکر، پارچه بافی، کاغذسازی، فلزکاری، بلور، چینی سازی و را در شهر‌های ایران راه اندازی کرد. او دستور داد دستگاه‌های جدید را به ایران آورند و از مهندسان و صنعت کاران اروپایی بخواهند تا صنایع گوناگون را در ایران آموزش دهند. معادن، شناسایی شد و استخراج فلزات، آغاز گشت. امیر در ترویج و تشویق صنعت گران آن قدر اصرار داشت که عهد بسته بود به هر فردی که هنر بدیع و صنعت تازه‌ای بیاورد، پاداش خوبی خواهد داد. توجه امیرکبیر به رونق کشاورزی برای استقلال کشور امیرکبیر اعتقاد داشت که یک کشور مستقل، باید همه چیز را در داخل سرزمین خود تأمین کند. او برای رونق کشاورزی، گام‌های زیادی برداشت. آنچه او انجام داد، شروع حرکتی بود که در آینده باید سامان می‌یافت. برخی از مهم‌ترین اقدامات وی برای بهبود وضعیت کشاورزی عبارتند از: ایجاد امنیت برای کشاورزان، تشویق آنان به صنعتی کردن مسیر تولید، کم کردن مالیات، ساخت سد ناصری بر رودخانه کرخه و دو سد دیگر در گرگان و قم. تلاش امیرکبیر برای سلامتی مردم ایران تا ابتدای دوران سلطنت ناصری به سلامت و بهداشت مردم توجه چندانی نمی‌شد و فقر و بیماری‌ها در حال گسترش بود؛ امیرکبیر که خود از میان مردم برخاسته بود و با رنجشان آشنایی دیرین داشت، ابتکار زیادی برای بالا بردن سطح بهداشت عمومی به خرج داد. وی آبله کوبی را در ایران عمومی ساخت و به دستور او کتاب‌های لازم در این زمینه به فارسی ترجمه و چاپ شد. آبله کوبان را با حقوق کافی، استخدام کرد و به شهر‌های گوناگون فرستاد. مبارزه با بیماری وبا، ساخت نخستین مریض خانه‌های دولتی، تعلیم پزشکان، نظافت شهر و گردآوری بیماران از سطح شهرها، از اقدامات دیگر امیر در این راستا هستند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: