فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40172

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : حل نمونه سوال نیمسال اول پارسال با توضیحات و بررسی تمامی نکات
تکلیف: تکلیف چهارشنبه ها داده می شود

فناوری اطلاعات

مدرس: محمدنیا، عرفان
فعالیت: طراحی بخش بادی و سکشن های بادی آموزش داده شد

شیمی دهم

مدرس: افشارپور، رامین
تکلیف: پاسخ مسائل پی دی اف را تا روز چهارشنبه 24 /9 ارسال کنید
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: