وحید کرابی

وحید کرابی

متولد تهران، صبر و حوصله بالا، نحوه آموزش خاص ، تدریس مفهومی و نکته و تستی از ویژگی های بارز این استاد گرانقدر می‌باشد.

سخن دبیر سخن دبیر

هرگز از کاری که واقعا قصد انجامش را دارید، دست نکشید. شخصی که رؤیاهای بزرگی دارد، قدرتمندتر از کسی است که همه‌ی حقایق را می‌داند.

ماه تولد
ماه تولد
بهمن
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1390
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: