فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی

فارسی دوازدهم

مدرس: گزمه، عاطفه
فعالیت: تکالیف ادبیات: تست های زوج درس 14و16 برای شنبه شب

هندسه‌ی دوازدهم

مدرس: قربانی، امیر
تکلیف: تکالیف هندسه: تکلیف هندسه جزوه تا صفه 39 حل بشه کتاب علوی هم از تست 70 تا 113 حل بشه مهلت ارسال تا شنبه شب

شیمی دوازدهم

مدرس: نامور، شاپور
تکلیف: 1/تستهای حفظیات فصل 2 دهم ؛ سوختن و رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی و اثر گلخانه ای و ...از روی کتاب خیلی سبز 2/تستهای رفتار و خواص گازها هز کتاب خیلی سبز

دین و زندگی دوازدهم

مدرس: ناصری، هادی
تکلیف: مهلت ارسال : 1400/06/10 ساعت ارسال: 20تا22 محل ارسال:پرتال و گروه تلگرام نکته +تذکر: درصورت تحلیل نکردن و درصد نگرفتن نقص تکلیف دارید تست های درس 6+7 + نوشتن 50 اسم از روز اخرت با خودکار (نمره مثبت دارد)

عربی دوازدهم

مدرس: پاسکه، صادق
تکلیف: حل سوالات کتاب سبز 20 ترجمه . 20 عدد . 20 واژگان . جزوه و لغات دروس 1 تا 6 عربی دهم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: