یلدا خانی پور

یلدا خانی پور

یلدا خانی پور دبیر زیست و زمین مدارس علوی است؛ از ویژگی‌های بارز ایشان می‌توان به: اعتماد و عزت نفس بالا، تمرکز بالا، جدیت و سرعت عمل بالا، دقت بسیار و تعهدکاری، همراه با نظم اشاره کرد. از توانمندی‌های ایشان می‌توان به کوهنوردی، فعالیت در زمینه‌ی محیط زیست، مهارت بالا در امور آزمایشگاهی و تخصص ویژه در برخی از تکنیک‌های آزمایشگاهی خاص در زمینه سلول‌های بنیادی و... از جمله مواردی است که می‌توان بیان کرد.

سخن دبیر سخن دبیر

آموزش گذرنامه آینده است و پرورش نیرومندترین ابزاری است که می‌توان با آن جهان را دگرگون کرد.

ماه تولد
ماه تولد
تیر
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد زیست شناسی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1392

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: