پریسا منشاری

پریسا منشاری

پریسا منشاری دبیری جدی، صبور و توانا در برقراری ارتباط و روان‌شناسی دانش‌آموزان است. مقالات پذیرفته شده عبارت است از: 1- کنفرانس بین المللی ابتیک و فوتونیک ایران در زمستان 98 2-کنفرانس بین المللی ابتیک و فوتونیک ایران در زمستان 97 3- مجله لیزر پزشکی در پاییز 97.

سخن دبیر سخن دبیر

تدریس ابزاری است مهم برای رشد و تعالی دانش‌آموزان که آینده‌سازان این مرز و بوم هستند.

ماه تولد
ماه تولد
فروردین
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد فیزیک
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1392

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: