فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: سنجابک
فعالیت: **پنج شنبه 11/آذرماه ساعت 10 صبح آزمون "پرگار یک" -تیزهوشان - در پرتال فراموش نشود**

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: حل تمرین های صفحه 43 و 44 و بخشی از صفحه 45 کتاب درسی با مبحث کسر ها و اعداد مخلوط انجام شد.
تکلیف: کتاب کار ریاضی بخش ضرب اعداد مخلوط کامل شود.

علوم پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: دانش آموزان در دو گروه کنفرانس فصل چهارم و فسیل ها را ارائه دادند. بخشی از کتاب کار با همین مبحث تا انتهای صفحه 54 حل شد.
تکلیف: کتاب کار تا انتهای فصل چهارم کامل شود.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: تدریس درس صنعت ایران کامل شد . بخشی از درس حمل و نقل و راه ها تدریس شد .
تکلیف: کتاب کار تا انتهای درس ششم کامل شود.

زبان انگلیسی

مدرس: ساعد، الهه
فعالیت: 1. تماشای ویدئوی ترانه ی Warm-up و پرسش مکالمات روزانه 2. تماشای ویدئوی مثالهای ea sound 3. تماشای ویدئوی مثالهای oi sound 4. تدریس صداهای ea-oi و کلمات 5. انجام فعالیت های مرتبط
تکلیف: 1. فعالیت های صفحه ی 34 کتاب کار (Activity book) و فعالیت های کاربرگ شماره ی 10 در صفحه ی 43 جزوه ی آموزشی را انجام دهید. 2. داستان یا پاراگراف خود که در گروههای کلاسی درباره ی تصویر تمرین کردید را با همکاری اعضای گروه خود کامل کنید و بفرستید. (میتوانید بنویسید یا فایل ویدئویی تهیه کنید.) تصویر مورد نظر ارسال شد. اسامی اعضای گروه ارسال خواهد شد.

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: مبحث تفکر عاقلانه از فصل مهارت حل مساله تدریس گردید
تکلیف: انجام تکلیف صفحه 27

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: کتاب ریاضی تا انتهای صفحه 44 تدریس شد.
تکلیف: کسانی که کتاب را تا صفحه 44 کامل نکرده اند ، تکمیل کنند و در غیر این صورت ساده کردن کسر تمرین شود.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: ساعد، الهه
فعالیت: 1. Greetings و پرسش مکالمات روزانه 2. تماشای ویدئوی مبحث shapes و مرور مبحث 3. تماشای ویدئوی مبحث triangles 4. تدریس مبحث triangles 5. انجام فعالیت های مرتبط با مبحث
تکلیف: فعالیت های کاربرگ ارسالی انجام شوند.
فعالیت: سلام بر دانش آموزان عزیزم دختران فعال و پویا - خدا قوت جهت اتمام ارزشیابی "مدادقرمز یک" - دروس پایه و زبان آبانماه دانش آموزان عزیز روز پنج شنبه 11/آذرماه ساعت 10 صبح آزمون تیزهوشان "پرگار1" پرانرژی شرکت بفرمائید. با تشکر واحد آموزش برای فردا کلاس حضوری سه شنبه 9/آذرماه: کتاب ریاضی و کتاب کار ریاضی و دفتر تکلیف همراه داشته باشید.

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: تمرین های صفحه 41 انجام شد. آزمون سنجش روز شنبه در کلاس حل شد و رفع اشکال شد.
تکلیف: فعالیت صفحه 42 در کتاب حل شود.

فارسی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: روخوانی درس سرود ملی انجام شد و کلمات مهم املایی و همچنین معانی کلمات گفته شد.
تکلیف: کتاب کار درس پنجم چنار و کدوبن کامل شود. معانی کلمات و هم خانواده ها و متضاد درس سرود ملی ارائه شده که وارد کتاب شود.

نگارش پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: بخشی از کتاب کار درس چنار و کدوبن حل شد. مانور زلزله انجام شد. تعدادی از دانش آموزان داستان های خود را در کلاس خواندند.
تکلیف: نگارش درس پنجم چنار و کدوبن حل شود.

استعداد تحلیلی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: به دلیل سوالات دانش آموزان و رفع اشکال این زنگ ریاضی تمرین شد. مبحث ساده کردن کسرها تدریس و رفع اشکال شد.
تکلیف: برای جلسه آینده یه دس از استعداد تحلیلی حل شود.

سواد مالی

مدرس: ناطق، زهرا
فعالیت: تکالیف هفته گذشته با مشارکت دانش آموزان تصحیح و بررسی شد . درس 9 ( عرضه ، تقاضا ، قیمت ) تدریس شد . دانش آموزان با مفاهیم عرضه ، تقاضا ، عرضه کنندگان ، تولید کنندگان و قانون عرضه و تقاضا آشنا شدند . داستان کوتاهی درباره عرضه و فروش موز گفته شد و انیمیشن کوتاهی مربوط به درس نمایش داده شد . فعالیت کلاسی صفحه ی 56 در کلاس انجام شد . کتاب داستان چرخ گاری باید بچرخد از انتشارات قدیانی معرفی شد .
تکلیف: دخترهای خوبم فعالیت کلاسی و منزل صفحات 56 و 57 را درکتاب انجام داده و برای من در پرتال ارسال کنید .

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: ساعد، الهه
فعالیت: 1. تماشای ویدئوی ترانه ی Weather و پرسش مکالمات روزانه 2. تماشای ویدئوی مبحث Plant life cycle (چرخه ی زندگی گیاه) 3. تدریس مبحث Plant life cycle (چرخه ی زندگی گیاه) 4. مرور مبحث و انجام فعالیت مرتبط
تکلیف: فعالیت کاربرگ ارسالی را انجام دهید.
فعالیت: ارسال آزمون زبان در پرتال تکالیف انجام شد و دانش آموزان تا پایان ساعت 18 فرصت انجام، ارسال و بارگزاری پاسخ های خود را در پرتال تکالیف بخش زبان انگلیسی دارند- با آرزوی موفقیت و سربلندی عزیزان دبستان علوی مرکز

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: تدریس صفحه 41 با موضوع ضرب اعداد مخلوط انجام شد.
تکلیف: کار در کلاس صفحه 41 حل شود.

علوم پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: تدریس کتاب کار فصل فسیل ها انجام شد که شامل صفحات 49 تا 52 میباشد.
تکلیف: کتاب کار فصل چهارم حل شود و مهلت ارسال آن تا روز سه شنبه 9 آذر میباشد.

قرآن پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: تدریس درس چهارم انجام شد.
تکلیف: روخوانی تمرین شود.

ورزش پنجم

مدرس: کاظمی، مریم
فعالیت: گزارش یکشنبه 400/09/07 یوگا: دادن اطلاعاتی جغرافیایی درباره کشور هند، جایی که یوگا از آنجا زاده شده است. دانش آموز در وضعیت کوه از شمال هند را تصویر سازی کرد تا گونه حیوانات محبوب در جنوب هند. در وضعیت میمون قرار گرفت و با ساختن وضعیت فلوت زن و رقص مار با سرگرمی های مردم این کشور آشنا شد هدف جلسه: تمرین آگاهانه تعادل و انعطاف با سرگرمی و داستان سرایی.

زبان انگلیسی

مدرس: ساعد، الهه
فعالیت: 1. Greetings و پرسش مکالمات روزانه 2. مرور دروس 1 و 2 کتاب دانش آموز (Pupils book) 3. انجام فعالیت های مرتبط با مباحث
تکلیف: لطفا فایل pdf آزمون را دانلود کنید و سوالات را پاسخ دهید. موفق باشید.

رایانه

مدرس: سامری، آناهیتا
فعالیت: رفع اشکال و پرسش و پاسخ انجام شد
فعالیت: امروز شنبه ارزشیابی ریاضی در پرتال

ریاضی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: ضرب اعداد مخلوط تدریس شد و فقط صفحه 40 تدریس شد.
تکلیف: کار در کلاس صفحه 40 حل شود.

فارسی پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: رفع اشکال ریاضی برای آمادگی سنجش امروز انجام شد.
تکلیف: به دلیل سنجش ها تکلیف نداریم.

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: لطفی صمیمی، ندا
فعالیت: تدریس درس ششم با موضوع مال مردم انجام شدو کمی از سوالات حل شد.
تکلیف: برای جلسه آینده پیش خوانی شود.

هنر پنجم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس طراحی میوها انجام شد، تکمیل شود و عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد مقوا فابریانو اندازهA4، مداد طراحی و آبرنگ و ماژیک همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس طراحی میوها انجام شد، تکمیل شود و عکس ان ارسال گردد برای جلسه بعد مقوا فابریانو اندازهA4، مداد طراحی و آبرنگ و ماژیک همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: ساعد، الهه
فعالیت: 1. تماشای ویدئوی ترانه ی Weather و پرسش مکالمات روزانه 2. انجام فعالیت 7 صفحه ی 34 کتاب دانش آموز (Pupils book) 3. خواندن و تمرین تکست صفحه ی 36 کتاب دانش آموز (Pupils book) 4. انجام فعالیت مرتبط با مبحث reading
تکلیف: فعالیت های صفحه ی 32 کتاب کار (Activity book) را انجام دهید. برای ارزیابی دروس 1 و 2 کتاب odi3 آماده باشید.

مهارت اجتماعی

مدرس: قاضی نژاد، نیکو
فعالیت: امروز درباره ادامه‌ی اتیکت (آداب) میزبانی صحبت کردیم. از دانش آموزان خواسته شد یک مهمانی را طراحی کنند و بودجه را فقط 200 هزار تومان در نظر بگیرند؛ در طراحی خود باید به دکور، زمان، پذیرایی اولیه، اسنک، غذای اصلی، سرگرمی مناسب، تفاوت سلیقه مهمانان شامل تفاوت در رژیمهای غذایی مثلا گیاهخواری، غذاهای قندی برای افراد مبتلا به دیابت و ... و جملات کلیدی که در مهمانی باید به کار ببرند، اشاره کنند. از دانش آموزان خواسته شد میکروفون خود را روشن کنند و پاسخهای خود را به اشتراک بگذارند.
تکلیف: دانش آموزان عزیز کسانی که تکلیف جلسه گذشته را ننوشتید این جلسه دوباره فرصت دارید انجام دهید. یک نمونه از رفتارهای مناسب یک میزبان را که تا به حال تجربه داشته‌اید در پرتال نویسید. لطفا دقت کنید و در مورد محیط و حرکات، زبان بدن و کلام میزبان بنویسید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: