فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: قیصر امین پور

ماهرشو

مدرس: نادی، لیلا
فعالیت: امروز در زنگ اسقلال من پسرهای گلم یک کاردستی جذاب با هدف تقویت عضلات کودک، افزایش مهارت کنترل عضلات، افزایش هماهنگی بین حواس پنجگانه و... را ساختند.

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی

مدرس: نادی، لیلا
فعالیت: امروز در زنگ بازی وریاضی با هدف تقویت مهارت سرعت عمل ،شناخت اشکال هندسی ،افزایش دقت و تمرکز ،بازی با اشکال هندسی انجام شد .
تکلیف: تکلیف نداریم.

ورزش پیش‌دبستانی

مدرس: نادی، لیلا
فعالیت: امروز به مناسبت جشن میانه تابستان ،پسر های گلم به حیاط رفتند و باهم یک میوه تابستانی (هندوانه )نوش جان کردند .
تکلیف: تکلیف نداریم.

خلاقیت

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: این جلسه دانش آموزان سفال هایی را که درست کرده بودند رنگ آمیزی کردند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: