فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: قیصر امین پور

مفاهیم علوم پیش‌دبستانی

مدرس: نادی، لیلا
فعالیت: امروز در زنگ علوم یادآوری و تکرار فصلی از علوم که در مورد غذاهای سالم و ناسالم بود را داشته و کلیپ آموزشی کوتاه در همین راستا در کلاس پخش شد.

ماهرشو

مدرس: نادی، لیلا
فعالیت: امروز در زنگ ماهرشو همراه با پسرهای عزیزم موشک های کاغذی درست کردیم و با آن ها بازی کردیم.

بازی استراتژیک

مدرس: سادات، هلیا
فعالیت: دقت و تمرکز مهارت دستکاری مهارت جابجایی هماهنگی فردی هماهنگی دو نیم کره هماهنگی چشم و دست هماهنگی چشم و پا

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی

مدرس: نادی، لیلا
فعالیت: امروز در زنگ ریاضی تمرین نوشتاری اعداد و جدول ماتریس در کلاس انجام شد.

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی

مدرس: نادی، لیلا
فعالیت: امروز در زنگ خوانداری تمرین هم آغاز و هم پایان صداهای تدریس شده را با بازی‌های مختلف در کلاس انجام دادیم.

شعر

مدرس: نادی، لیلا
فعالیت: امروز در زنگ شعر و آسمانه سرود و سوره حمد تکرار و تمرین شد.

مفاهیم ریاضی پیش‌دبستانی

مدرس: نادی، لیلا
فعالیت: امروز در زنگ ریاضی نوشتار و شمارش اعداد 1 تا 10 و هم چنین اضافه و کم کردن به اعداد تمرین شد.

مفاهیم علوم پیش‌دبستانی

مدرس: نادی، لیلا
فعالیت: امروز در زنگ علوم حواس پنجگانه(لامسه،بینایی،چشایی،بویایی و شنوایی) همراه با بازی در کلاس تکرار و تمرین شد.

دومینو

مدرس: نادی، لیلا
فعالیت: امروز در زنگ دومینو پسرهای گلم تکنیک و چیدمان های آموزش داده شده را تکرار و تمرین کردند.

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی

مدرس: نادی، لیلا
فعالیت: امروز در زنگ نوشتاری کاربرگی جهت تقویت ترسیم خطوط جهت دار،دقت و تمرکز انجام شد.

نقد فیلم

مدرس: نادی، لیلا
فعالیت: امروز انیمیشن زوتوپیا با هدف کشف دنیای اطراف،اعتماد ،شناخت علایق و خواسته های شخصی تماشا شد.

قصه‌های فارسی

مدرس: نادی، لیلا
فعالیت: امروز در زنگ قصه گویی کتاب مهربان باش با هدف مهربانی،احترام ،دوستی و توجه به دیگران و کمک کردن در کلاس خوانده شد و در پایان پسرهای عزیزم در رابطه با مهربانی و دوستی صحبت کردند.

رایانه

مدرس: براتی، الناز
فعالیت: پرسش و پاسخ از مبحث دیباگ کردن بلوک های حرکتی در کد استودیو در کلاس انجام شد.

زبان‌آموزی پیش‌دبستانی

مدرس: نادی، لیلا
فعالیت: امروز در زنگ خوانداری تکرار و تمرین صداها انجام شد و پسرهای گلم با هر صدایی ( هم آغاز و هم پایان) که بیان شد نقاشی کشیدند.

هوش و خلاقیت پیش‌دبستانی

مدرس: نادی، لیلا
فعالیت: امروز در زنگ هوش و خلاقیت تمرین و بازی شنیداری را در کلاس انجام دادیم. با هدف تقویت حافظه بلند مدت، تشخیص صدا‌های مختلف و گاهی نزدیک به هم، افزایش دقت و تمرکز
تکلیف: لطفا ارمغان هفته شماره 29 و30 در منزل انجام شود.

فعالیت

مدرس: نادی، لیلا
فعالیت: امروز در زنگ فعالیت مناسبتی تکرار و تمرین سرود، شعر و سوره حمد انجام شد.

بازی‌های تمرکزی

مدرس: نادی، لیلا
فعالیت: امروز در زنگ بازی هدفمند به حیاط رفتیم و انواع بازی با توپ را در فضایی آزاد و بهاری انجام دادیم.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: