فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: پروفسور محمود حسابی

ریاضی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: مسابقه اقای ریاضی برگزار شد.

علوم اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: امروز درس علوم فصل 6 (زمین خانه ی پر آب ما) تدریس شد. با طرح سوالات مناسب بارش فکری ایجاد شد . 1- آب به چه شکل هایی وجود دارد؟ 2-آبی که استفاده می کنیم از کجا بدست آمده ؟ 3-از آب چه استفاده هایی می کنیم ؟ 4-چرا در مصرف آب باید صرفه جویی کنیم ؟ 5-چه کار کنیم تا آب را پاکیزه نگه داریم؟ 6-اگر از آب آلوده استفاده کنیم چه می شود ؟ 7-از کجا می فهمیم که آب خوردنی است ؟ 8-آیا از آب دریا می توانیم بنوشیم یا در کشاورزی استفاده کنیم ؟ چرا ؟ 9-موقع خوردن آب وقتی لیوان را پر کردیم باید چکار کنیم ؟ 10- موقع مسواک زدن چکار کنیم تا آب را هدر نرود ؟ کتاب کار علوم علوی تا پایان درس ششم حل شد و کتاب کار علوم علوی در کلاس می ماند .

فارسی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: -ِ ربط به خوبی تمرین و تکرار شد . دانش اموزان کلمات مختلف را با -ِ به هم ربط دادند . بازی تلفیقی جادویی در کلاس انجام شد . تشخیص ( ای با ی ) به خوبی تمرین و تکرار شد .
تکلیف: 1)متن صفحه 99 کتاب کار فارسی علوی به خوبی خوانده شود . قبلا کلید واژه های متن مشخص شده است . از کلماتی که -ِ ربط دارند یا ای مستقل دارند در دفتر تلاش املا به صورت کلمه نوشته شود . 2) با توجه به متن صفحه 99 کتاب کار فارسی علوی ( 2 کلمه پیدا کن که بتوانی( ای مستقل ) اضافه کنی ) و ( 2 کلمه پیدا کن که بتوانی (ی ) اضافه کنی ) 3) کار در کلاس به خوبی مطالعه شود . فردا تدریس نشانه ش خواهیم داشت . کتاب ها : کتاب کار فارسی علوی و کتاب نگارش و فارسی و دفتر تلاش همراه دانش اموزان باشد .

املا اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: املازنبوری حدس کلمات از نشانه ز داشتیم . دانش اموزان با قدرت تفکر و بارش فکری خود 15 الی 20 کلمه حدس زدند . از املا زنبوری امروز گل پسران عزیزم لذت بردم .

قرآن اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: با نام خدا تدریس قرآن را شروع کردیم . درس 1 کتاب قرآن با موضوع به نام خدا ' بسم الله تدریس شد . دانش اموزان به صورت داوطلبی سوره توحید را خواندند . برای شعر صفحه 19 اسم انتخاب کردند . پیام قرآنی ها خوانده و تاکید شد .
تکلیف: حفظ سوره توحید توسط دانش اموزان تا هفته اینده ( روز دوشنبه ) اختیاری و امتیازی می باشد . کتاب قرآن در کلاس می ماند .

مهارت اجتماعی

مدرس: احمدی زاده، فرزانه
فعالیت: با سلام و وقت بخیر امروز با رفتارهای صحیح یک شنونده خوب آشنا شدیم.
تکلیف: عزیزان تکلیف ندارید

ریاضی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: درس ریاضی : صفحه 82 اهداف: * مقایسه دو مجموعه * تشخیص دسته های کمتر و بیشتر * توانایی در استفاده صحیح از علامت کمتر - بیشتر * تشخیص و ادامه ی الگوی خطی و صفحه 83 اهداف: * توانایی تکمیل مربع شگفت انگیز 9×9 * تمرین تقارن افقی و پیدا کردن قرینه خانه های رنگی در صفحه شطرنجی و صفحه 84 اهداف: * درک نمایش ستونی عدد و توانایی تبدیل نمایش ستونی به عددی و برعکس. * درک مقایسه عدد ها از طریق نمایش ستونی آنها. * مقایسه یک طول مشخص با واحد های مختلف. تدریس و حل شد .
تکلیف: ندارند .

فارسی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: امروز ایجاد انگیزه نشانه ز را داشتیم . مبحث ای مستقل و -ِ ربط تکرار و تمرین شد . کلمات جدید ساخته و نوشته شد . ترکیبات کلمات مرور شد . متن روان خوانی صفحه 99خوانده شد سپس کلید واژه های مربوطه مشخص شد و درک مطلب صفحه 100حل شد . سپس کتاب کار فارسی علوی صفحه 98حل و رفع اشکال شد .
تکلیف: 1)املا از متن صفحه 99 کتاب کار فارسی علوی نوشته شود. کلید واژه ها تاکید شود و به خوبی کلماتی که ( ای مستقل ) دارند یا -ِ ربط تمرین و تکرار شود. 2)متن صفحه 99 کتاب کار فارسی علوی به خوبی روان خوانی شود ( فردا پرسیده می شود ) 3) فردا املا زنبوری حدس کلمات از نشانه ز خواهیم داشت . دفتر املا علوی ایحاد انگیزه زنبور عسل یا زنبور داشته باشد . لطفا دانش اموزان بتوانند حداقل 20 کلمه با نشانه ز بنویسد . 4) ارمغان شماره 12 قسمت های اِ نوشته شود و فردا همراه دانش اموز باشد ، کتاب ها : کتاب کار ریاضی علوی و دفتر املا و دفتر تلاش همراه دانش اموزان باشد .اگر دانش اموزی کتاب کار علومش منزل است همراهش باشد.

هنر اول

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: این جلسه دانش آموزان با استفاده از کاغذرنگی و کاغذکشی دریا و ماهی و جلبک را به شکل کلاژ درست کردند.
تکلیف: لطفا برای جلسه آینده دانش آموزان دفتر نقاشی و مدادرنگی و قیچی و چسب مایع یا ماتیکی همراه داشته باشند. ممنونم

ریاضی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: ریاضی تم 12 با موضوع حفاظت از محیط زیست،مفهوم کمتر و بیشتر تدریس شد. علامت کمتر و بیشتر و مساوی مرور شد. عدد 9 آموزش داده شد . و دانش اموزان در دفتر تلاش از 0 تا 9 نوشتند. سپس صفحه 79 و 80 و 81 کتاب ریاضی حل شد.
تکلیف: ندارند

فارسی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: امروز با شعر و قصه آموزش -ِ دوستی یا -ِ ربط و ( ای مستقل ) را داشتیم. کلمات متنوع را با هم دوست کردیم. مثال: مادَرِ مَن ایرانِ زیبا سَبَدِ توت شیوه آموزش : من برای شما کلماتی را نام می برم : بعضی از این کلمه ها طوری است که وقتی من بیان کردم شما منتظر کلمه ی دیگری نِمی مانید مثلاً وقتی می گویم ( خانه، نامه، شانه، خامه و....) شما متوجه می شوید که اسامی چیزهایی را گفتم که منتظرِ کلمه ی بعدی نَخواهید بود.. اما گاهی نیز کلماتی را می گویم که شما منتظر می مانید که ادامه دهم ، زیرا آن کلمه به تنهایی ، مقصود مرا نِمی رساند مثلاً (کلاسِ ،مدادِ ، قندانِ ، کفشِ ، دانش آموزِ، آموزگارِ، و.... ) در این گونه کلمات شما منتظرید که من ادامه دهم . مثلاَ بگویم ( کلاسِ اول ، مدادِ امین ، قندان ِسفید ، کفشِ قرمز، دانش آموزِ خوب ، آموزگارِ مهربان و .... ) سپس کار در کلاس ( ای مستقل ) و ( -ِ ربط یا دوستی ) در دفتر تلاش نوشته شد تا برای دانش اموزان تثبیت شود .
تکلیف: لطفا کار در کلاس نوشته شده در دفتر تلاش به خوبی مطالعه شود. فردا 19 اذر تولد متولدین اذر ماه خواهد بود لطفا جهت تدارکات با بنده هماهنگ شوید . کتاب ها : کتاب کار فارسی علوی و کتاب کار ریاضی علوی و کتاب ریاضی و دفتر تلاش همراه دانش اموزان باشد .

نگارش اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: کتاب نگارش صفحه 63 حل شد. به عنوان تمرین دانش اموزان کلمات مختلفی را با -ِ ربط با هم دوست کردند و تمرین و تکرار شد .

املا اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: املا انگیزشی تا نشانه ز گفته شد . ابتدا املا گفته شد سپس دانش اموزان املا خود را چک و بررسی کردند . هدف ؛ تقویت اعتماد به نفس و تقویت سواد خوانداری و شنیداری ' تقویت حافظه دیداری
تکلیف: لطفا املا تا نشانه اِ به خوبی تمرین و تکرار شود.

سواد مالی

مدرس: منصوری‌آریا، درسا
فعالیت: درس نهم (دستگاه خودپرداز ) تدریس شد. درس قبلی (دستگاه کارتخوان ) دوره شد همچنین در رابطه با کارت اعتباری با بچه ها صحبت شد. کتاب بچه ها چک شد.
تکلیف: خواهشمند است تکالیف درس نهم صفحه 73 و 74 را انجام دهند. دستگاه عابر بانک را با یک جعبه خالی درست کنند. لطفا قلک ها را نگه دارند تمامی دست سازه ها در جشنواره به نمایش گذاشته میشود. لطفا در صورت انجام ندادن تکلیف های قبلی آن ها را انجام دهند.

رایانه

مدرس: براتی، الناز
فعالیت: دانش آموزان با نحوه بازکردن تصاویر و قرار دادن استیکر و اشکال سه بعدی آشنا شدند.
تکلیف: ندارند

ریاضی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: مفهوم دسته بندی و شمارش و اعداد برابر تکرار و تمرین شد . دانش اموزان بااستفاده از چینه انتقال انجام دادند . کتاب کار ریاضی علوی صفحه 81 و 82حل شد .
تکلیف: ندارند

فارسی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: کلاس امروز با ورزش صبحگاهی شروع شد . ترکیبات و ساخت کلمه و صدا اموزی نشانه اِ مرور و تکرار شد . متن نشانه اِ روان خوانی شد. متن روان خوانی نشانه ز پرسیده شد. کتاب کار فارسی علوی صفحه 95 و 96 در کلاس حل شد .
تکلیف: متن نشانه( ز ) و ( اِ) روان خوانی شود.

نگارش اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: جمله سازی تکرار و تمرین شد . ساخت فعل جدید تاکید شد . کتاب نگارش صفحه 62 حل شد .
تکلیف: 1)کتاب کار فارسی علوی صفحه 97 حل شود . 2)سوالات مربوطه در دفتر تلاش نوشته شود. الف) با کلمات زیر مطابق کار در کلاس جمله ساخته شود. دیده بود - داده است - باریده است- بسته بود ب)مرتب کنید . ماسه-سیمان-داد-با-سیما _____________________ مرد-آن-بود-زنده _____________________ نبود-این-بد-بیمارستان پ) بخش دوم کلمات را بنویس. ماسه /تازه/بسته/دسته/بوسه/تیره/ دور کلماتی که بخش مشترک دارند خط بکشید. 3)املا تا نشانه ز نوشته شود . شنبه املا تا نشانه ز خواهیم داشت . 4) ترکیبات نشانه اِ هر روز خوانده شود . کتاب ها : اگر حضوری بود کتاب کار فارسی علوی -کتاب نگارش و کتاب ریاضی و دفتر تلاش همراه دانش اموز باشد.

مهارت زندگی

مدرس: علوی، زهره
فعالیت: سلام و عرض ادب پیرامون اهمیت تلاش در زندگی صحبت کردیم و افراد موفق با ناتوانی های جسمی و ذهنی را با هم تماشا کردیم.

ریاضی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: شمارش اعداد تکرار شد و سپس صفحه 76 کتاب ریاضی انجام شد و کتاب کار ریاضی علوی صفحه 79 و 80 سوال 5 حل شد.
تکلیف: کتاب ریاضی صفحه 77 در منزل انجام شود .

فارسی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: کلاس امروز با ورزش صبحگاهی شروع شد . نشانه اِ با کد گذاری تدریس شد. صدا آموزی نشانه اِ و جدول دوستی و ترکیبات تکرار و تمرین شد . درس 7 کتاب فارسی با موضوع استخر تدریس شد. متن درس کل خوانی شد .
تکلیف: متن درس صفحه 48 کتاب فارسی کل خوانی شود.

نگارش اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: نوشتار نشانه اِ تدریس شد . ترکیبات با نشانه اِ و ساخت کلمه با ترکیبات در کلاس انجام شد . کتاب نگارش صفحه 61 در کلاس حل شد.
تکلیف: 1) کتاب نگارش فقط سوال 1 مدادی صفحه 61و 62 نوشته شود . 2)چند خط املا تا نشانه ز نوشته شود . 3) تکلیف تلفیقی فارسی ریاضی : کلمات مداد و نامه نوشته شود و نقاشی ان کنار کلمات کشیده شود با این کلمات به صورت جدا جمله ساخته شود سپس تعداد کلمات هر جمله را بشمار و عدد ان را بنویس و عدد ها را مقایسه کنید و علامت بگذارید و سپس با انگشتان دست تعداد کلمات هر دو جمله را انتقال بده و تعداد کل را بنویس .

شطرنج

مدرس: یوسفی، ژاله
فعالیت: با عرض سلام حضور شما عزیزان. ما امروز اولین جلسه آنلاین خود را برگزار کردیم .در این جلسه ما مروری برحرکت مهره ها و اهمیت مرکز و نحوه کیش و مات داشتیم. برای آنکه عزیزانمان بهتر با مقوله مات و روش کار آشنا شوند ،ما امروز روش مات کردن با رخ و وزیر و همچنین روش مات کردن با وزیر تنها را طی یک بازی دزد و پلیس به بچه ها گفتیم تا بهتر در ذهن آنها نهادینه شود.ما بطور کلی باید بتوانیم با محدود کردن خانه های فرار شاه ،به او حمله کرده و مات کنیم ،عزیزان ،هزاران روش برای مات کردن وجود دارد اما همگی آنها از یک الگوی محدود کردن پیروی می کنند ،ما امروز یک طرح اولیه ارائه کردیم ،حتما پسرای گل ما ابتکار به خرج داده و روش های دیگری را پیدا نمایند. موفق باشید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: