متولد شیراز و توانمندی ایشان در زمینه هنر خطاطی قابل تحسین است

سخن دبیر سخن دبیر

همیشه معیاری بالاتر از آنچه که دیگران از شما انتظار دارند، برگزینید.

ماه تولد
ماه تولد
شهریور
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
دکترا تاریخ
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1382
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: