عضویت در گروه تالیف کتب درسی، تدریس در مراکز آموزشی برتر کشور، مؤلف کتب کمک آموزشی کنکوری و تمرکز بالا و دقت در تدریس از ویزگی‌های بارز این استاد گرانقدر می‌باشد.

سخن دبیر سخن دبیر

تاریخ نمی‌آفریند، بلکه «کشف» می کند. تاریخ، از طریق موقعیت‌های بی‌سابقه، پرده از آنچه انسان هست، پرده از آنچه «از دیر زمان» در انسان وجود دارد، پرده از آنچه امکان‌های انسان را تشکیل می‌دهد، بر می‌دارد.

ماه تولد
ماه تولد
تیر
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
دکترا جغرافیا
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1371
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: