متولد تهران، تجربه بالا، تسلط علمی، جدیت در امور تدریس و دقت بالا از ویژگی‌های مثبت این استاد فعال و توانا است.

سخن دبیر سخن دبیر

بیشتر افراد موانع را می‌بینند، کسانی هم هستند که هدف‌ها را می‌بینند. تاریخ داستان کامیابی دسته دوم را ثبت می‌کند و گروه نخست به فراموشی سپرده می‌شوند.

ماه تولد
ماه تولد
مرداد
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1367

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: