شهریار ملک شاهی

شهریار ملک شاهی

متولد تهران، تدریس در مدارس برتر تهران و شهرستان، مؤلف کتب کنکوری و طراح آزمون های آزمایشی، تدریس منظم، مفهومی و نکته‌ای از ویژگی‌های این استاد گرانقدر می‌باشد.

سخن دبیر سخن دبیر

بزرگترین لذت در زندگی انجام کاری است که دیگران می گویند: تو نمی توانی!

ماه تولد
ماه تولد
شهریور
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد شیمی آلی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1390
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: