فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: آلاله

عربی نهم

مدرس: زحمتکش، فریبا
فعالیت: روخوانی وترجمه متن درس 5 وحل تمارین درس
تکلیف: پرسش از لغات دری 5 وترجمه درس 5 وحل تمارین درس 5

کامپیوتر نهم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: مبحث تنظیمات ویندوز و نصب درایور کارت صدا تدریس شد ارائه ها به جلسه بعد موکول شد نازنین دمرچلی بسیار در کلاس اکتیو بود و مطالعه داشت، درس را جواب داد
تکلیف: 2جلسه آخر پرسیده می شود ارائه های داشن آموزان مخصوصا فاطمه محمدی آماده باشد

ورزش نهم

مدرس: حامل کارگر، الناز
فعالیت: حضور غیاب دوره جلسه قبل مبحث استقامت عضلانی و فاکتورهای امادگی جسمانی و در اخر مدیتیشن.

عکاسی

مدرس: معافی غفاری، غزل
فعالیت: بررسی تکالیف و کنفرانس
تکلیف: 9/9 آخرین مهلت ارائه سه تکلیف اول (معرفی خود - پرتره - خودنگاره)

مطالعات اجتماعی نهم

مدرس: فیضی، شادی

کاشی شکسته

مدرس: ثمر کار، لیلا
فعالیت: کلاس کنسل شد
تکلیف: کلاس کنسل شد

فارسی نهم

مدرس: صالحی، ملیحه
فعالیت: تدریس درس جدید پرسش و پاسخ ادبیات
تکلیف: حل کتاب کار آمادگی جهت امتحان روز 3 آذر ماه

نگارش نهم

مدرس: صالحی، ملیحه
فعالیت: بازدید تکالیف نگارش پرسش کتبی ادبیات ( هسته و وابسته ها / ساده و غیر ساده )
تکلیف: حل کتاب کار آمادگی جهت امتحان روز 3 آذر

پژوهش نهم

مدرس: وحیدی، عطیه
فعالیت: اجزای توربین بادی
تکلیف: تکلیف ندارند

زیست‌شناسی و زمین نهم

مدرس: فصیحی، پریسا
فعالیت: تدریس فصل 12 تا سر باز دانگان
تکلیف: مطالعه کتاب درسی و کار تا سر باز دانگان

تست و مباحثه

مدرس: زارعی سهامیه، فهیمه
فعالیت: 4 سوال تشابه
تکلیف: سلام بچه ها با دقت روی سوالات کاربرگ فکر کنید
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: