فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: ارغوان

کامپیوتر هفتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: کنفرانس خالقی و یادگاری با ارائه پاورپوینت انجام شد
تکلیف: جلسه آینده ادامه مبحث wordتدریس خواهد شد

هندسه‌ی هفتم

مدرس: عرب‌پور، صبا
فعالیت: تدریس بخش محاسبه حجم منشوری و حل تکالیف کتابکار .
تکلیف: ندارند.

تست و مباحثه

مدرس: زارعی سهامیه، فهیمه
فعالیت: حل سوالات معادله و ساده کردن عبارت جبری
تکلیف: سلام بچه ها کاربرگ زیر را برای جلسه بعد حل کنید

مطالعات اجتماعی هفتم

مدرس: عمرانی، گلناز
فعالیت: تدریس درس 11 ، آزمون دوره ای
تکلیف: مطالعه دروس 9 ، 10 و 11

حساب هفتم

مدرس: متقی نوری، سیده فاطمه
فعالیت: حل تمرین کتاب درسی قسمت معادله
تکلیف: تمرینات صفحه 78و79و80 کتاب کار حل شود.

شیمی هفتم

مدرس: وحدتی، فریما
فعالیت: تمرین و‌تکرار درس سوم صورت گرفت و رفع اشکال گردید.
تکلیف: درس سوم مرور شود.

عربی هفتم

مدرس: روستائی، فرناز
فعالیت: سلام عزیزانم امروز ضمیر تدریس شد و متن درس ترجمه درس جدید انجام شد
تکلیف: تکلیف؛ حل کتاب کار ص 55تاص57 حل کتاب از ص 63تاص64 پرسش از ضمیر ها و کاردستی دست با ضمیر

پیام‌های آسمان هفتم

مدرس: سنجری، سیما
فعالیت: بنام خدا تدریس درس هفتم کتاب کار چک شد
تکلیف: جلسه بعد کتاب کار تادرس 7کامل شود بررسی میشه کوئیز از درس 6و7گرفته می شود

قرآن هفتم

مدرس: سنجری، سیما
فعالیت: بنام خدا مهربان تدریس درس پنجم جلسه دوم کامل شد
تکلیف: پرسش از درس پنجم انس با قران کامل شود .

مهارت زندگی و فلسفه‌ی هفتم

مدرس: رستمی، محدثه
فعالیت: تدریس ویژگی های روانی-اجتماعی
تکلیف: مطالعه ص31 تا56 کتاب تفکر و انجام تکالیف این مباحث حل فعلیت ص48 و 56 کتاب مهارت نکته:جلسه آینده انجام تکالیف به جهت نمره کلاسی الزامی میباشد نکته2:هردو کتاب تفکر و مهارت را به همراه داشته باشید

طراحی لباس

مدرس: فولادی، نجمه
فعالیت: نحوه رنگ امیزی با مارکر و مدادرنگی و ایجاد سایه روشن ،رنگ امیزی خلاق و جنسیت سازی با استفاده از اکلیل

سواد مالی

مدرس: حیدری، مهسا
فعالیت: مرور جلسه قبل تدریس اقتصاد ترکیبی و بخش های خصوصی و عمومی
تکلیف: فعالیت 4_2 و 5_2 امتحان از فصل دوم

پژوهش هفتم

مدرس: اسدی، حنانه
فعالیت: بررسی پک های ساخته شده
تکلیف: تکمیل پروژه

کامپیوتر هفتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: ارائه جذاب درسا زاهدی انجام شد ادامه مبحث جدولtableدر نرم افزار ورد تدریس شد
تکلیف: جلسه آینده پرسش عملی داریم

فیزیک هفتم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: تدریس فصل منابع انرژی تا پایان فعالیت ص 74
تکلیف: مطالعه فصل منابع انرژی جهت پرسش

اسطوره‌شناسی

مدرس: دلداده، بهاره
فعالیت: برسی اسطوره والکری ها و ارائه کنفرانس کلاسی
تکلیف: مطالعه درس و کنفرانس کلاسی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: