فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: رز

فارسی هشتم

مدرس: صالحی، ملیحه
فعالیت: تدریس ادامه درس 7 حل تمرین درس 7 دوره گروه اسمی و هسته و وابسته ها
تکلیف: تکلیف : ص53 کتاب نگارش ص 49 سوال دوم خودارزیابی کتاب فارسی حل کتاب کار آمادگی جهت امتحان ادبیات

مطالعات اجتماعی هشتم

مدرس: فیضی، شادی
فعالیت: تدریس درس نهم تا آخر مهاجرین و انصار انجام شد

پژوهش هشتم

مدرس: وحیدی، عطیه
فعالیت: تدریس بال و دم در گلایدر
تکلیف: تکلیف ندارند

شیمی هشتم

مدرس: اعلمی، سهیلا
فعالیت: حل نمونه سوال

آزمایشگاه علوم هشتم

مدرس: اعلمی، سهیلا
فعالیت: دوره فصل اول با انجام پرسش از دانش آموزان حل نمونه سوال از فصل اول
تکلیف: کاربرگ فصل اول و دوم

عربی هشتم

مدرس: زحمتکش، فریبا
فعالیت: دوره درس 1 تا 3 با پرسش شفاهی ورفع اشکال
تکلیف: آزمون شفاهی روخوانی وترجمه درس 1 تا 5 وحل نمونه سوال بارگزاری شده در پرتال

پیام‌های آسمان هشتم

مدرس: پرینچی، معصومه سادات
فعالیت: تدریس درس 7 بررسی سوالات خودت را امتحان کن
تکلیف: حل کتاب کار درس 7

قرآن هشتم

مدرس: پرینچی، معصومه سادات
فعالیت: حل تمارین درس 5 ، تدریس درس 6
تکلیف: حل تکالیف درس 6 ، آمادگی جهت امتحان روان خوانی قرآن درس 1 تا پایان 6

حساب هشتم

مدرس: فرح کرد محله، آمنه
فعالیت: حل بخشی از سوالات داده شده و بیان نکات و رفع اشکال.
تکلیف: مرور سوالات حل شده و بخش های مختلف

فیزیک هشتم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: تحلیل نمرات و پرسش
تکلیف: پرسش از فصل الکتریسیته

تست و مباحثه

مدرس: زارعی سهامیه، فهیمه
تکلیف: سلام این کاربرگ تکلیف هفته بعد رو فراموش نکنید .

فارسی هشتم

مدرس: صالحی، ملیحه
فعالیت: تدریس درس 7 بیت ( چند روز مهر گردون .....) کامل تدریس شد دوره بررسی ساختمان واژه انجام شد
تکلیف: حل کتاب کار پرسش و پاسخ

کامپیوتر هشتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: ارائه های دانش آموزان انجام شد
تکلیف: جلسه آینده هیچ ارائه ای نداریم فقط تدریس قسمت بعدی فوتوشاپ را انجام میدهیم

هندسه‌ی هشتم

مدرس: سوری، منا
فعالیت: تدریس بردارهای واحد مختصات حل ص 134 س14 حل ص 132 س 13
تکلیف: ص 127-128 کتاب کار حل شود حل ص 136 س 14-15-16-17 کتاب کار حل شود

زیست‌شناسی و زمین هشتم

مدرس: خانی پور، یلدا
فعالیت: با سلام و خدا قوت ، مرور و رفع اشکال فصل های 5 و 12 انجام شد. با تشکر
تکلیف: با سلام و خدا قوت به دانش آموزان خوبم ، فصل های 4 و 11 رو از روی کتاب درسی و کتاب کار علوی مطالعه کنید، با تشکر

عربی هشتم

مدرس: زحمتکش، فریبا
فعالیت: دوره درس 1و2 با پرسش از دانش آموزان وحل نمونه سوال ورفع اشکال
تکلیف: آزمون شفاهی از روخوانی وترجمه درس 1 تا 5 وحل نمونه سوال بار گزاری شده در پرتال

پژوهش هشتم

مدرس: وحیدی، عطیه
فعالیت: ساخت باله ی گلایدر
تکلیف: تکمیل باله گلایدر طبق اسمبل

کامپیوتر هشتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: ارائه نظری و داوری انجام شد بسیار جذاب بود
تکلیف: جلسه آینده تدریس داریم

ورزش هشتم

مدرس: حامل کارگر، الناز
فعالیت: حضوروغیاب چک کردن لباس گرم کردن امادگی جسمانی مبحث هماهنگی عصب عضله انعطاف بازی گروهی کبدی سردکردن وبرگشتن
تکلیف: ندارند

هندسه‌ی هشتم

مدرس: سوری، منا
فعالیت: ص132 س 12 ص 124 ص131 س11 ص134س9-10-11 کتاب کار حل شد
تکلیف: نداریم

سواد مالی

مدرس: نریمان فرد، مریم
فعالیت: مرور فصل دوم انجام شد و همچنین فعالیت های فصل اول انجام گردید .
تکلیف: مطالعه فصل اول و دوم انجام شود. جلسه آینده امتحان خواهیم داشت .

اسطوره‌شناسی

مدرس: دلداده، بهاره
فعالیت: برسی اسطوره یونانی ها و کنفرانس کلاسی گردآفرید
تکلیف: مطالعه درس وکنفرانس کلاسی،
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: