فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: سطح Elementary

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: ملکی، الهه
فعالیت: تدریس صفحه 45
تکلیف: سلام و وقت بخیر لطفا دروس 2،3،4 رو ورک بوک اموزش پرورش حل بشه با صفت های داده شده جمله سازی کنید

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: ملکی، الهه
فعالیت: page 45
تکلیف: سلام و وقت بخیر لطفا خلاصه متن صفحه 35 رو بنویسید و کاربرگ ارسال شده رو حل بفرمایید. https://www.eslprintables.com/grammar_worksheets/quantifiers/some_any_much_many/_SOME_ANY_A_AN_HOW_MUCH_400512/

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: ملکی، الهه
فعالیت: Pages 43,44
تکلیف: سلام و وقت بخیر لطفا 10 سوال با how much و howmany بنویسید و با Some Any Many Much Afew A little پاسخ بدید

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: ملکی، الهه
تکلیف: سلام و وقت بخیر فایل اسپلینگ بی ارسال شد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: