فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: سطح Pre-Intermediate

زبان انگلیسی همگانی نهم

مدرس: جاوید نیا، شقایق
فعالیت: سلام عزیزان مطالب تدریس شده امروز حل تمرین از زمان Simple present simple past present perfect داشتیم لطفا برای فردا دروس داده شده از درس 1 مطالعه شود چون حل تمرین داریم و کتاب آموزش پرورش همراهتون باشه ممنووووون :)

زبان انگلیسی همگانی نهم

مدرس: جاوید نیا، شقایق
فعالیت: سلام عزیزان مطالب تدریس شده صفحه 12
تکلیف: لطفا برای جلسه بعد کتاب کار تکمیل شود و تمرین 6 صفحه 12 در دفتر حل شود عکس سوال را قرار میدهم ممنوووون :)

زبان انگلیسی همگانی نهم

مدرس: جاوید نیا، شقایق
فعالیت: سلام عزیزان مطالب تدریس شده صفحه 11 و تکمیل 10
تکلیف: لطفا کتاب کار بخش 1B تکمیل شود ممنووون :)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: