فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: شقایق

عربی هفتم

مدرس: روستائی، فرناز
فعالیت: سلام عزیزانم امروز کتاب کار درس 2 حل شد و آزمون از درس‌2برگزار شد
تکلیف: تکلیف؛مطالعه لغات ص 60و ترجمه متن ص 61و62 پیش مطالعه درس ضمیر ص 65

پیام‌های آسمان هفتم

مدرس: سنجری، سیما
فعالیت: بنام خدا تدریس درس ششم اسوه عدالت وفداکاری
تکلیف: لطفا جلسه بعد کتاب کار تادرس 6کامل شود درس 5و 6امتحان گرفته میشه .

قرآن هفتم

مدرس: سنجری، سیما
فعالیت: بنام خدا تدریس درس پنجم قسمت اول پرسش از درس چهارم قسمت دوم قرایت درس پنجم جلسه اول کار شد .
تکلیف: جلسه بعد جلسه اول درس پنجم پرسیده می شود انس با قران درخانه کامل شود

مهارت زندگی و فلسفه‌ی هفتم

مدرس: رستمی، محدثه
فعالیت: تدریس مبحث ویژگی های شناختی فعالیت در کلاس و بحث و گفتگو انجام فعالیت ص47
تکلیف: صفحه 48 و49 را مطالعه کنید و به فعالیت ص49 پاسخ دهید

طراحی لباس

مدرس: فولادی، نجمه
فعالیت: آموزش ترسیم لباس های خلاقانه و علم رنگ و رنگ امیزی آنها

سواد مالی

مدرس: حیدری، مهسا
فعالیت: امتحان از فصل اول تدریس تغییر در میزان اهمیت بخش ها و دلایل تغییر آن
تکلیف: فعالیت 3_2 از 6 نفر از آشنایان خود بپرسید شغلشان چیست و در کدام بخش خصوصی یا دولتی کار می‌کنند

تست و مباحثه

مدرس: زارعی سهامیه، فهیمه
فعالیت: پاسخنامه جلسه چهارم
فعالیت: آزمون همگام دو : شیمی هفتم 1401/09/07 توضیح: فصل اول (تفکر و تجربه)، فصل سوم (اتم‌ها الفبای مواد تا ابتدای مبحث حجم کمتر یا بیشتر؟) 20 نمره

پژوهش هفتم

مدرس: اسدی، حنانه
فعالیت: اتمام تدریس پاورپوینت 7 مبحث تعادل و پایداری
تکلیف: لینک ویدئو های ساخت پک(7 تا ویدئو) https://drive.google.com/file/d/1AnkLNYFV55YJXvduFlh-d-PRoM3GNz6l/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1X3Q_Z9Sb5rfQYSClo9axV9cZXOVU56pE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1PqNfO3a2lLqcMwbFHiunpbPejE2yZjJl/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1XZEf-KivFYp9-sThoGSRlMiFCFrNKlvy/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1HvPTftrd7uP1dxa2zvf-H4V1KeOSFdHk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1aZFDvODk8czjh1z_jGuShBba12JOvIxe/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1BH1eoK4attph_dK81nSOs2NmiA0YvmPl/view?usp=sharing

کامپیوتر هفتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: ادامه بحث ورد تدریس شد قسمت paragragh رها ابراهیمی با اشتراک گذاری صفحه مطالب جلسه قبل پاسخ داد
تکلیف: جلسه آینده با استفاده از سیستم از مطالب ورد که تدریس شد پرسش عملی انجام می شود

فیزیک هفتم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: حل کتاب کار
تکلیف: نوشتن 5 سوال از فصل هشت + پرسش شفاهی

اسطوره‌شناسی

مدرس: دلداده، بهاره
فعالیت: برسی موجودات اساطیری
تکلیف: مطالعه درس و کنفرانس کلاسی

حساب هفتم

مدرس: متقی نوری، سیده فاطمه
فعالیت: مرور و رفع اشکال انجام شد

زیست‌شناسی و زمین هفتم

مدرس: نوروزی، عاطفه
فعالیت: مرور و رفع اشکال انجام شد

کامپیوتر هفتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: تدریس عملی word آشنایی با قسمت font و رفع اشکال دانش آموزان با سیستم
تکلیف: کلیه مطالب تدریس شده در منزل تمرین شود جلسه آینده پرسش عملی داریم

ورزش هفتم

مدرس: حامل کارگر، الناز
فعالیت: حضورغیاب،چک کردن لباس،گرم کردن ، کار کردن روی تعادل و چابکی، بازی تیمی کبدی،سرد کردن و برگشت به حالت اولیه
تکلیف: ندارند

تست و مباحثه

مدرس: زارعی سهامیه، فهیمه
فعالیت: 4 سوال حجم های هندسی
تکلیف: سلام بچه ها اول سوالات کاربرگ رو نوشته بعد با دقت روی سوالات فکر کنید
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: