فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: نسترن

ورزش هفتم

مدرس: حامل کارگر، الناز
فعالیت: تئوری های راجع به تناسب اندام گفته شد و همچنین زمینه های اضطراب و بی خوابی توضیح داده شد
تکلیف: ندارند

تست و مباحثه

مدرس: زارعی سهامیه، فهیمه
فعالیت: حل سوالات معادله و ساده کردت عبارت های جبری
تکلیف: سلام بچه ها این کاربرگ رو برای جلسه بعد حل کنید

مطالعات اجتماعی هفتم

مدرس: عمرانی، گلناز
فعالیت: تدریس درس 11 ، آزمون دوره ای
تکلیف: مطالعه درس 9 ، 10 و 11

حساب هفتم

مدرس: متقی نوری، سیده فاطمه
فعالیت: تمرینات مربوط به معادله حل شد،کتاب درسی
تکلیف: تمرینات صفخه 78و79و80 کتاب کار حل شود

هندسه‌ی هفتم

مدرس: عرب‌پور، صبا
فعالیت: حل تمارین کتابکار تکالیف هفته پیش
تکلیف: ندارند

شیمی هفتم

مدرس: وحدتی، فریما
فعالیت: تمرین و‌تکرار درس سوم صورت گرفت و رفع اشکال گردید.
تکلیف: درس سوم مرور شود.

عربی هفتم

مدرس: روستائی، فرناز
فعالیت: سلام عزیزانم امروز ضمیر تدریس شد و متن درس ترجمه درس جدید انجام شد
تکلیف: تکلیف؛ حل کتاب کار ص 55تاص57 حل کتاب از ص 63تاص64 پرسش از ضمیر ها و کاردستی دست با ضمیر

پیام‌های آسمان هفتم

مدرس: سنجری، سیما
فعالیت: بنام خدا تدریس درس هفتم کتاب کار چک شد
تکلیف: جلسه بعد کتاب کار تادرس 7کامل شود بررسی میشه کوئیز از درس 6و7گرفته می شود

قرآن هفتم

مدرس: سنجری، سیما
فعالیت: بنام خدا مهربان تدریس درس پنجم جلسه دوم کامل شد
تکلیف: پرسش از درس پنجم انس با قران کامل شود .

کامپیوتر هفتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: تدریس انواع کارت گرافیک و ویژگی های آن
تکلیف: پرسش شفاهی از قسمت تدریس شده

سرود

مدرس: معافی غفاری، غزل
فعالیت: پایان صحنه دوم ناکجا شروع نمایشنامه نویسی
تکلیف: برای هفته آینده این موارد را در نمایشنامه خود تکمیل کنید: 1) لیست شخصیت‌ها 2) موضوع و ژانر نمایشنامه 3) صحنه اول (تا هرجا توانستید)

سواد مالی

مدرس: حیدری، مهسا
فعالیت: مرور جلسه قبل تدریس اقتصاد ترکیبی بخش عمومی و بخش خصوصی
تکلیف: فعالیت 4_2و5_2 امتحان از فصل دوم

پژوهش هفتم

مدرس: اسدی، حنانه
فعالیت: بررسی پک های ساخته شده
تکلیف: تکمیل پروژه

کامپیوتر هفتم

مدرس: قاسمی، غزاله
فعالیت: آموزش مبحث table و border و امتحان عملی از دانش آموزان
تکلیف: جلسه آینده تکلیف نداریم

فیزیک هفتم

مدرس: منشاری، الناز
فعالیت: تدریس فصل منابع انرژی تا پایان فعالیت ص 74
تکلیف: مطالعه جهت پرسش فصل 9

تئاتر مقدماتی

مدرس: معافی غفاری، غزل
فعالیت: تمرین های گروهی بداهه و تمرکز
تکلیف: ندارد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: